Wyniki naboru wniosków na projekty wojewodów w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa”
2019-04-16

Rozstrzygnięto konkurs na dofinansowanie projektów własnych wojewodów w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” w schemacie 2C. Projekt Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – piknik #EUROPEJSKA małoPOLSKA, który odbędzie się 2 maja 2019 r. – zajął trzecie miejsce!

Do naboru zgłoszono 27 projektów z 15 województw. Wszystkie przeszły pozytywnie etap oceny formalnej oraz zostały zakwalifikowane do etapu oceny merytorycznej. Ich łączna wartość wynosiła 1 796 240 zł.

Podstawą do stworzenia listy rankingowej była punktacja przyznana przez ekspertów z Zespołu Oceniającego oraz decyzja pełnomocnika Rządu ds. Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Na tym etapie przyznano dofinansowanie na realizację 16 projektom z 13 województw. Łączna suma dofinansowania przyznanego na ich realizację wyniosła 1 000 000 zł.

Źródło:niepodlegla.gov.pl

screen
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj