Program Otwarte Strefy Aktywności (OSA) 2019 - rozstrzygnięty!
2019-05-30

Rozstrzygnięto II edycję Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansuje kolejne 1420 obiektów na łączną kwotę 50 890 860zł.  

Wszystkie wnioski, które spełniły kryteria i wymogi formalno-prawne zostały zaopiniowane pozytywnie i otrzymały dofinansowanie. W województwie małopolskim dofinansowane zostaną 93 obiekty na kwotę 3 589 410zł.  

- Otwarte Strefy Aktywności sprzyjają integracji społecznej poprzez wspólne podejmowanie aktywności fizycznej dla osób w każdym wieku. Z siłowni plenerowych mogą korzystać zarówno osoby starsze, dorośli oraz dzieci – może to być ciekawa rozrywka i miejsce rekreacji dla całych rodzin. Zachęcajmy wszystkich do aktywności sportowej! – mówi wojewoda małopolski Piotr Ćwik.  

To już druga edycja Programu – w ciągu dwóch lat zostało dofinansowanych 2 950 obiektów na terenie całego kraju. Na ten cel resort przeznaczył blisko 105 mln zł. 

Celem Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej jest budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności, skierowanych do różnych grup wiekowych oraz tworzenie przestrzeni aktywności sportowej, która sprzyja międzypokoleniowej integracji społecznej.  

Według badań przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystki, Polacy oczekują powstawania nowoczesnych obiektów sportowo-rekreacyjnych w pobliżu miejsca zamieszkania. Chcą, by te obiekty umożliwiały im spędzania czasu w aktywny sposób oraz by były dostępne dla użytkowników w różnych wieku i o zróżnicowanej sprawności fizycznej.  

Otwarte Strefy Aktywności to ogólnodostępne miejsca plenerowe sportu, rekreacji oraz odpoczynku dla całych rodzin. W ich skład wchodzą: urządzenia siłowni zewnętrznej, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i gier oraz zagospodarowanie zieleni.  

W ramach Programu wsparciem zostały objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w dwóch wariantach realizacyjnych: w wariancie podstawowym wykonane zostaną siłownie plenerowe oraz strefy relaksu, w wariancie rozszerzonym siłownie plenerowe, strefa relaksu oraz sprawnościowy plac zabaw wraz z ogrodzeniem.

Lista obiektów dofinansowanych w programie OSA.


Otwarte Strefy AktywnościOSA_2019
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj