Zawsze będziemy dążyć do odbudowy zniszczeń. Kolejna transza promes dla Małopolski
2019-06-03

- Usłyszałem niedawno, że samorządowcy w pewnym sensie przyzwyczaili się do tego, że nawet jeśli w danej gminie czy miejscowości występują opady czy osuwiska, mogą liczyć na pomoc ze strony rządu. I tak właśnie mechanizm związany z promesami na usuwanie skutków klęsk żywiołowych działa. Może nie uda nam się pokonać żywiołu, ale zawsze będziemy pomagać i dążyć do odbudowy zniszczeń. Niech ta kolejna transza promes – przekazywana dziś, gdy wody po ostatniej powodzi w Małopolsce dopiero co opadły – będzie tego potwierdzeniem – mówił wojewoda małopolski Piotr Ćwik podczas dzisiejszego uroczystego wręczenia kolejnej w tym roku transzy promes.

Kolejne promesy na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w tym na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi – przyznane małopolskim samorządom przez ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego –  opiewają na kwotę 11 045 000 zł.


Promesy związane ze szkodami powodziowymi

I. 17 maja 2019 r. w ramach dodatkowych środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (tzw. „powodziówka”), samorządy otrzymały promesy na łączną kwotę 6 640 000,00 zł. Promesy przyznano 12 samorządom na realizację łącznie 15 zadań (odbudowa/remont dróg gminnych, remont drogi powiatowej, remont mostu, odbudowa/remont przepustów, remont oczyszczalni ścieków).

Dodatkowo w ramach powstałych oszczędności poprzetargowych 2 gminy otrzymały promesy na łączną kwotę 540 000,00 zł na realizację 2 zadań (remont dróg gminnych).

Łącznie 14 samorządów otrzymało 7 180 000,00 zł na realizację 17 zadań.

II. 28 maja 2019 r. w ramach dodatkowych środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 1 gmina otrzymała promesę na kwotę 770 000,00 zł na realizację 4 zadań (remont dróg gminnych).
Dodatkowo w ramach powstałych oszczędności poprzetargowych 3 gminy otrzymały promesy na łączną kwotę 1 830 000,00 zł na realizację 5 zadań (remont dróg gminnych).

Łącznie 4 samorządy otrzymały promesy na łączną kwotę 2 600 000,00 zł na realizację 9 zadań.

Ogółem w 2019 roku jednostki samorządu terytorialnego województwa małopolskiego w ramach podziału środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, otrzymały ogółem środki w wysokości 96 312 294,00 zł, w tym:
- gminy:      66 210 000,00 zł,
- powiaty:   30 102 294,00 zł.

Promesy przyznano 66 jednostkom samorządu terytorialnego, w tym 59 gminom oraz 7 powiatom na realizację łącznie 219 zadań, w tym:
- gminy: 189 zadań (remont/odbudowa dróg gminnych,  remont/odbudowa mostów, remont/odbudowa przepustów, remont kładki na rzece, odbudowa przyczółków i umocnień, odbudowa nawierzchni boiska szkolnego, remont oczyszczalni ścieków),
- powiaty: 30 zadań (remont/odbudowa dróg powiatowych, remont/odbudowa mostów, remont/odbudowa przepustów).

Promesy związane z osuwiskami

III. 17 maja 2019 r. w ramach powstałych oszczędności poprzetargowych, ze środków budżetu państwa na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi, samorząd województwa otrzymał środki w wysokości 120 000,001 zadanie: dokumentacja geologiczno-inżynierska). Dodatkowo 1 gmina otrzymała środki w wysokości 1 145 000,00 na 1 zadanie związane ze stabilizacją osuwiska i odbudową drogi gminnej.

Łącznie 2 samorządy otrzymały promesy na łączną kwotę 1 265 000,00 zł  na realizację 2 zadań.

Jednostki samorządu terytorialnego województwa małopolskiego w ramach podziału środków budżetu państwa na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi, otrzymały już w bieżącym roku środki na łączną kwotę 18 074 000,00 zł, w tym:
- gminy:                              10 467 000,00 zł,
- powiaty:                             6 991 000,00 zł,
- samorząd województwa:      616 000,00 zł.

Promesy przyznano 20 jednostkom samorządu terytorialnego, w tym 11 gminom, 8 powiatom i samorządowi województwa na realizację łącznie 28 zadań, w tym:

- gminy: 14 zadań (dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacje projektowo-budowlane, prace właściwe związane ze stabilizacją osuwisk i odbudową dróg gminnych),
- powiaty: 9 zadań (dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacje projektowo-budowlane, prace właściwe związane ze stabilizacją osuwisk i odbudową dróg powiatowych),
- samorząd województwa: 5 zadań (dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacja projektowo-budowlana).

Promesy dla Małopolski przyznane w maju 2019 roku

Ogółem samorządy województwa małopolskiego otrzymały w 2019 r. środki na kwotę 114 386 294,00 zł na realizację 247 zadań.

20190603 promesy 120190603 promesy 220190603 promesy 320190603 promesy 420190603 promesy 520190603 promesy 620190603 promesy 720190603 promesy 820190603 cytat promesyPromesy 3.06.2019 popr1
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj