„Małopolska przyjazna cudzoziemcom”: kolejne spotkanie Platformy Współpracy
2019-06-28

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie Platformy Współpracy, działającej w ramach projektu „Małopolska przyjazna cudzoziemcom – wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich”, współfinansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI).

Posiedzenie dotyczyło sytuacji dzieci cudzoziemskich w polskim systemie oświaty. Podczas spotkania omówiono m.in. prawne i kulturowe aspekty pobytu dziecka cudzoziemskiego w polskiej szkole oraz działania podejmowane na rzecz wzrostu tolerancji i eliminowania przejawów dyskryminacji w szkołach.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele: Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Wydziału Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Krakowie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, Wydziału Edukacji i Wychowania Urzędu Miasta Nowego Sącza, Konsulatu Generalnego Ukrainy w Krakowie, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, szkół i organizacji pozarządowych.

To trzecie spotkanie od początku realizacji projektu – pierwsze odbyło się 5 października 2019 r., drugie 22 stycznia 2019 r. Spotkania odbywają się mniej więcej co kwartał i dotyczą różnych obszarów integracji. Kolejne posiedzenie planowane jest na wrzesień br.


DSC_028020190628 platforma współpracyDSC_0260DSC_0275DSC_0285DSC_0279
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj