Seniorzy w Muzeum Narodowym – podsumowanie I edycji projektu
2019-07-01

Zakończyła się pierwsza edycja projektu „Seniorzy w Muzeum Narodowym”. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony seniorów, będących uczestnikami Domów i Klubów „Senior+”. W okresie od marca do czerwca z oferty zwiedzania z przewodnikiem wystaw Muzeum skorzystało dwadzieścia grup seniorów z  Małopolski. Łącznie w projekcie wzięło udział prawie 400 osób. Druga edycja projektu ruszy po wakacjach.

Projekt „Seniorzy w Muzeum Narodowym” służy zwiększeniu dostępności kultury dla osób starszych, między innymi przez specjalnie przygotowaną przez Muzeum ofertę.

29 marca br. wojewoda małopolski Piotr Ćwik razem z dyrektorem Muzeum dr. hab. Andrzejem Betlejem podpisali list intencyjny dotyczący współpracy pomiędzy Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie a Muzeum Narodowym w Krakowie.

Na jego mocy sygnatariusze zobowiązali się do współpracy przy organizowaniu bezpłatnych wizyt małopolskich seniorów w oddziałach Muzeum Narodowego w Krakowie.

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie przekazywał seniorom informacje o możliwości dedykowanego zwiedzania wystaw w Muzeum, w szczególności we współpracy z placówkami funkcjonującymi w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Koordynacją tych działań zajmował się pełnomocnik wojewody ds. seniorów Jacek Kowalczyk.

Seniorzy w Muzeum Narodowym Seniorzy w Muzeum Narodowym nowe
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj