Wojewoda Piotr Ćwik w Radiu Kraków
2019-07-04

Powstająca nowa estakada na linii Kraków Główny Towarowy – Rudzice, zawarcie umów partnerskich pomiędzy Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym a małopolskimi szpitalami w ramach projektu „TOPSOR”, rozszerzenie programu „Rodzina 500 Plus” oraz pośmiertny awans oficerski st. sierż. Jana Jandzisia „Sosny” - to tematy poruszone w czwartkowej rozmowie z wojewodą małopolskim Piotrem Ćwikiem.

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik w związku z odbytym przejazdem technicznym po nowej estakadzie na linii Kraków Główny Towarowy – Rudzice zwrócił uwagę na pozytywny wpływ tej inwestycji zarówno w aspekcie ekologicznym, jak i w zakresie organizacji ruchu w Krakowie.

Z kolei w odniesieniu do tematu podpisanych w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie umów pomiędzy LPR a małopolskimi podmiotami, w których funkcjonują szpitalne oddziały ratunkowe, podkreślił rolę tego porozumienia w usprawnieniu organizacji SOR-ów i poprawienia tym samym jakości obsługi pacjentów w województwie.

Wojewoda Piotr Ćwik podczas rozmowy poinformował też, że drogą elektroniczną w ramach programu „Rodzina 500 Plus”zostało złożonych prawie 67000 wniosków.

Na zakończenie wojewoda opowiedział o uroczystości pośmiertnego nadania stopnia oficerskiego żołnierzowi Armii Krajowej i działaczowi Zrzeszenia WiN st. sierż. Janowi Jandzisiowi ps. „Sosna”. Uroczystość ta odbyła się w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Jak powiedział wojewoda, możliwość przekazania tego awansu na ręce córki śp. Jana Jandzisia była dla niego niezwykłym zaszczytem.

Zachęcamy do wysłuchania całej rozmowy.

20190709 Radio Kraków nowe
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj