Wokół wniosków o zmiany w rejestrze podmiotów leczniczych
2019-07-03

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Zbieram informacje do materiału o służbie zdrowia, będę bardzo wdzięczna za odpowiedzi na poniższe pytania!
- Ile od początku roku wpłynęło wniosków od dyrektorów małopolskich szpitali wniosków o zamknięcie/czasowe zamknięcie jednego lub kilku szpitalnych oddziałów? 
- Jakie to były szpitale/oddziały szpitalne?
- Jeśli takie wnioski wpłynęły - jaki były przyczyny?


Oto nasza odpowiedź:

•Ile od początku roku wpłynęło wniosków od dyrektorów małopolskich szpitali /wniosków o zamknięcie/czasowe zamknięcie jednego lub kilku szpitalnych oddziałów? Jakie to były szpitale/oddziały szpitalne? (zamknięcie)
1 – wniosek o czasowe zaprzestanie działalności – KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II - Oddział Wirusowego Zapalenia Wątroby i Hepatologii – w okresie: 2019-04-10 - 2019-10-10,
1 – wniosek o czasowe zaprzestanie działalności - SZPITAL KLINICZNY IM. DR. JÓZEFA BABIŃSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAKOWIE – Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny II – w okresie: 2018-11-19 - 2019-05-18.
4 wnioski o zamknięcie oddziałów:
Oddział Wzmożonego Nadzoru – SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE
Pododdział Rehabilitacji Pulmonologicznej – KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II
Oddział ginekologiczny – 5 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAKOWIE
Oddział Chirurgii Jednego Dnia, Oddział Psychiatrii dla Chorych z Zaburzeniami Somatycznymi – Podhalański Szpital Specjalistyczny Im. Jana Pawła II w Nowym Targu      
                    
• Jeśli takie wnioski wpłynęły - jakie były przyczyny?
Najczęściej wymieniana przez podmioty lecznicze przyczyna zamknięcia komórek organizacyjnych to sytuacja kadrowa.
W przypadku Oddziału Psychiatrii dla Chorych z Zaburzeniami Somatycznymi szpital w Nowym Targu jako przyczynę konieczności zlikwidowania tego oddziału podał brak kontraktu z NFZ.
Natomiast w przypadku 2-łóżkowego Oddziału Wzmożonego Nadzoru Szpital Uniwersytecki podał kwestie związane z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 28 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. z 2019 r., poz. 605).

20190520 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj