Wielość zadań popowodziowych. Kolejna transza promes dla Małopolski
2019-07-29

- Mam ogromną przyjemność wręczyć w imieniu pani minister spraw wewnętrznych i administracji Elżbiety Witek kolejną transzę promes dla małopolskich samorządów na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej wskutek klęsk żywiołowych.
Co istotne, lista zadań z lat 2016 – 2018 została wyczerpana. Otrzymaliśmy promesy na wszystkie zadania z tego okresu. Życzę, aby przyznane środki zostały jak najlepiej i jak najszybciej wykorzystane, z pożytkiem dla mieszkańców
– mówił wojewoda małopolski Piotr Ćwik podczas uroczystości wręczenia kolejnej transzy promes na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.


Dotyczą one zróżnicowanych zadań. Są gminy, które musiały zmierzyć się z remontem wodociągu gminnego czy ujęcia wody pitnej. W innej konieczny był remont kotłowni w budynku szkoły podstawowej, a w jeszcze innej woda uszkodziła Dom Ludowy. Ogromna pula środków przeznaczona jest na odbudowę dróg gminnych.


- To szerokie spektrum zadań pokazuje niestety, jaką siłę ma żywioł i jakie szkody potrafi spowodować. Dokładamy jednak wszelkich starań, aby udawało się je jak najszybciej naprawiać, jak najsprawniej odbudowywać drogi i inne obiekty, które zniszczyła woda. Współpracę z samorządem w tym zakresie i zarazem bycie z mieszkańcami w takich trudnych chwilach traktujemy priorytetowo – podkreślił wojewoda Piotr Ćwik.

Promesy związane ze szkodami powodziowymi


18 lipca 2019 r. w ramach dodatkowych środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 8 gmin otrzymało promesy na kwotę 4 820 000,00 zł  na realizację 16 zadań.
Dodatkowo w ramach powstałych oszczędności poprzetargowych 1 gmina otrzymała promesę w wysokości 360 000,00 zł na realizację 4 zadań.
Łącznie 9 samorządów otrzymało promesy na łączną kwotę 5 180 000,00 zł na realizację 20 zadań.

Ogółem w 2019 roku jednostki samorządu terytorialnego województwa małopolskiego w ramach podziału środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (tzw. „powodziówka”), otrzymały środki w wysokości 101 145 976,00 zł, w tym:
- gminy:      71 043 682,00 zł,
- powiaty:   30 102 294,00 zł.
Promesy przyznano 81 jednostkom samorządu terytorialnego, w tym 73 gminom oraz 8 powiatom na realizację łącznie 296 zadań, w tym:
- gminy: 260 zadań (remont/odbudowa dróg gminnych, remont/odbudowa mostów, remont/odbudowa przepustów, remont kładki na rzece, odbudowa przyczółków i umocnień, odbudowa nawierzchni boiska szkolnego, remont oczyszczalni ścieków, remont ujęcia wody pitnej, remont wodociągu gminnego, remont kotłowni w budynku szkoły podstawowej)
- powiaty: 36 zadań (remont/odbudowa dróg powiatowych, remont/odbudowa mostów, remont/odbudowa przepustów).

Promesy związane z osuwiskami
W roku 2019 w ramach podziału środków z budżetu państwa na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi jednostkom samorządu terytorialnego województwa małopolskiego zostały przyrzeczone środki w łącznej kwocie 18 313 000,00 zł, w tym:
- gminy: 10 467 000,00 zł,
- powiaty: 7 230 000,00 zł,
- samorząd województwa: 616 000,00 zł.
Promesy przyznano 20 jednostkom samorządu terytorialnego, w tym 11 gminom,
8 powiatom i samorządowi województwa na realizację łącznie 28 zadań, w tym:
- gminy: 14 zadań (dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacje projektowo-budowlane, prace właściwe związane ze stabilizacją osuwisk i odbudową dróg gminnych),
- powiaty: 9 zadań (dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacje projektowo-budowlane, prace właściwe związane ze stabilizacją osuwisk i odbudową dróg powiatowych),
- samorząd województwa: 5 zadań (dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacja projektowo-budowlana).

Prawie 120 milionów dla Małopolski!
Ogółem w 2019 roku 92 samorządom województwa małopolskiego przyrzeczono środki na łączną kwotę 119 458 976,00 zł na dofinansowanie realizacji 324 zadań.


Promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 18.07.2019 r.


20190729 kolejna transza promes na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 120190729 kolejna transza promes na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 220190729 kolejna transza promes na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 320190729 kolejna transza promes na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 420190729 kolejna transza promes na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 520190729 kolejna transza promes na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 620190729 kolejna transza promes na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 7
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj