O zatrudnianiu cudzoziemców i nie tylko…
2019-08-01

Aktualne trendy migracyjne dotyczące legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Małopolsce oraz wyzwania związane z zatrudnianiem cudzoziemców w małopolskich przedsiębiorstwach zarówno po stronie pracodawców, jak i administracji – to główne tematy spotkania, które odbyło się w naszym Urzędzie.

Uczestniczyli w nim przedstawiciele Loży Małopolskiej Business Centre Club, pełnomocnik terenowy Krakowskiego Oddziału Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw, dyrektor generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Szymon Strzelichowski, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Adam Spyra oraz pracownicy Wydziału.

Wśród poruszonych tematów były także usprawnienia, które Wydział Spraw Obywatelskich wprowadza w komunikacji z przedsiębiorcami.

Loża Małopolska jest jedną z największych Lóż Regionalnych BCC – organizacji aktywnie działającej na rzecz rozwoju gospodarki wolnorynkowej, tworzenia dobrego prawa oraz obrony interesów przedsiębiorców. Skupia firmy z różnych branż, a zaangażowanie jej członków na rzecz rozwoju przedsiębiorczości jest wysoko oceniane przez władze wojewódzkie, lokalne i organizacje gospodarcze, z którymi współpracuje. Przedstawiciele Loży uczestniczą w pracach m.in. Zespołu ds. Poprawy Efektywności Współpracy Administracji z Biznesem czy Komitetu Monitorującego RPO Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców stoi na straży praw mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, działa także na rzecz wprowadzenia w życie zapisów Konstytucji Biznesu.


Zatrudnianie_Cudzoziemców Zatrudnianie_Cudzoziemców Zatrudnianie_Cudzoziemców Zatrudnianie_Cudzoziemców Zatrudnianie_Cudzoziemców
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj