Karetki dla powiatów nowosądeckiego i proszowickiego
2019-08-28

- Nowoczesne karetki są niezwykle ważne dla całego systemu ratownictwa medycznego. Dlatego gdy tylko jest taka możliwość, inwestujemy w sprzęt medyczny, w tym w zakup karetek i bieżące odnawianie taboru. W ostatnich dniach, w kontekście tragicznych wydarzeń w Tatrach, mogliśmy się po raz kolejny przekonać, jak niezwykle ważną pracę wykonują zespoły ratownictwa medycznego oraz wszyscy, którzy współtworzą ten system – mówił wojewoda małopolski Piotr Ćwik podczas podpisania umów na dofinansowanie zakupu karetek dla powiatów nowosądeckiego i proszowickiego.

Na mocy podpisanych dzisiaj umów Wojewoda Małopolski przekaże Staroście Nowosądeckiemu i Proszowickiemu dofinansowanie na zakup ambulansu na kwoty po 100 000 złotych. Jest to jeden z kilku dofinansowanych przez Wojewodę Małopolskiego zakupów karetek. Sygnatariuszami umów byli starosta proszowicki Grzegorz Pióro i starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski.


Do zabezpieczenia powiatu nowosądeckiego przewidzianych jest 14 zespołów ratownictwa medycznego (ZRM-ów), w tym:
12 ZRM-ów typu „P” (podstawowe, bez lekarza) rozlokowanych w: Nowym Sączu, Starym Sączu, Krynicy-Zdroju, Grybowie, Łososinie Dolnej, Łącku, Rytrze,  Korzennej, Nawojowej i Piwnicznej-Zdroju
oraz 2 ZRM-y typu „S” (specjalistyczne, z lekarzem) w Nowym Sączu i Krynicy.

W powiecie działa także 1 Szpitalny Oddział Ratunkowy w  Szpitalu Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu

W powiecie proszowickim działają 2 ZRM-y typu „P” i 1 ZRM typu „S”. Dwa ZRM-y stacjonują w Proszowicach, a jeden w Słomnikach.

W powiecie działa także 1 Izba Przyjęć zlokalizowana w SP ZOZ w Proszowicach.

Wymiana taboru samochodowego, zainicjowana przez Starostę Nowosądeckiego oraz Proszowickiego, wpłynie na podniesienie poziomu jakości usług realizowanych przez Sądeckie Pogotowie Ratunkowe oraz Szpital w Proszowicach. Nowe ambulanse nie tylko zwiększy komfort i bezpieczeństwo transportu pacjenta, ale także zapewni sprawny dojazd na miejsce wezwania.

20190828 umowy karetki 20190828 umowy karetki 20190828 umowy karetki 20190828 umowy karetki 20190828 umowy karetki
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj