Dodatkowe 36 mln zł dla szpitali w województwie małopolskim
2019-09-10

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazał do akceptacji Ministra Zdrowia i Ministra Finansów projekt zmiany w planie finansowym dotyczący podziału środków z dotacji przekazanej w 2018 roku Funduszowi z budżetu państwa. Najistotniejszym elementem planowanych zmian będzie przekazanie dodatkowej puli środków przede wszystkim na funkcjonowanie szpitali powiatowych. W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się dzisiaj w tej sprawie spotkanie wojewody małopolskiego Piotra Ćwika i dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Elżbiety Fryźlewicz-Chrapisińskiej z przedstawicielami szpitali. 

To już trzecia w tym roku transza pieniędzy przeznaczona na wzrost wyceny świadczeń – łączny wzrost ryczałtu dla podmiotów I i II stopnia zabezpieczenia w ramach sieci szpitali wyniesie 802 mln zł, tj. 9% w skali roku (szczegóły w poniższej tabeli).

        tabela transz


Oprócz szpitali o znaczeniu regionalnym, dodatkowe środki przeznaczone zostaną także na wzrost wyceny 34 świadczeń wysokospecjalistycznych, które realizowane są przede wszystkim  w ośrodkach referencyjnych (szpitalach klinicznych i instytutach badawczych). 

Projektowane zmiany będą miały pozytywny wpływ także na szpitale w województwie małopolskim. Obecnie w ramach sieci szpitali funkcjonuje tu 11 szpitali I poziomu zabezpieczenia oraz 12 szpitali II poziomu zabezpieczenia. Łączna kwota ryczałtu na rok 2019 wzrośnie dodatkowo o 36 mln zł.  

Obecnie łączna kwota umów PSZ szpitali zakwalifikowanych do I i II poziomu PSZ stanowi wartość 1,9 mdl zł. 

Przypominamy, że pierwsze przeliczenie tegorocznego ryczałtu PSZ zostało zrealizowane w kwietniu. Skutkowało zwiększeniem ryczałtu PSZ o kwotę 63,7 mln zł. Drugie przeliczenie wartości ryczałtu PSZ zostało zrealizowane w lipcu br., dzięki czemu ryczałt PSZ wzrósł o kwotę 25,8 mln zł. 

Przekazane przez MOW NFZ w ciągu roku kwoty mogą być przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów podwyżek dla wszystkich grup zawodowych, z którymi zawarte zostały porozumienia płacowe, a także na wzrost kosztów wynikający ze zmiany ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne.  

Tak istotne wzrosty budżetów szpitali są możliwe dzięki zwiększającym się nakładom na system ochrony zdrowia. Od 2015 roku zwiększyły się one o 25 miliardów złotych w skali roku, a w 2024 roku wyniosą 6% PKB.  


Spotkanie_Szpitale_NFZ88Spotkanie_Szpitale_NFZ3Spotkanie_Szpitale_NFZ2Spotkanie_Szpitale_NFZ11Spotkanie_Szpitale_NFZSpotkanie_Szpitale_NFZ8
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj