Wojewódzki Zespół do spraw Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia w podmiotach leczniczych województwa małopolskiego
2019-09-17

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się I posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu do spraw Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia w podmiotach leczniczych województwa małopolskiego. W spotkaniu wziął udział wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec.

Do zadań Zespołu będą należeć w szczególności:
- zbieranie informacji i analiza danych oraz monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w zakresie kolonizacji i zakażeń objawowych;
- koordynowanie przekazywania informacji oraz wsparcie merytoryczne działań podejmowanych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się zakażeń drobnoustrojami alarmowymi o szczególnej lekooporności;
- przedstawianie propozycji zadań zmierzających do zapobiegania rozprzestrzeniania się zakażeń drobnoustrojami alarmowymi o szczególnej lekooporności.

Przewodniczącym Zespołu jest Jarosław Foremny – małopolski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, zaś zastępcą przewodniczącego – zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW Małgorzata Lechowicz.


DSC_8223DSC_8193DSC_8196DSC_8228DSC_8247
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj