Prawie 12 mln złotych w ramach kolejnej transzy promes
2019-09-23

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał jednostkom samorządu terytorialnego województwa małopolskiego kolejne promesy na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, które wydarzyły się w 2019 r.

– To kolejne dobre wieści dla mieszkańców Małopolski. Z ogromną satysfakcją przekazuję kolejną transzę promes, które przyznał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dzięki środkom w wysokości łącznie prawie 12 milionów złotych możliwe będzie usunięcie skutków klęsk żywiołowych, które wystąpiły w 2019 r. To pokazuje, jak sprawnie działa rząd i jak szybko przekazujemy dofinansowania tym gminom i powiatom, które ucierpiały chociażby w wyniku tegorocznych intensywnych opadów deszczu – mówi wojewoda małopolski Piotr Ćwik.


5 września 2019 r. w ramach środków budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych powiat dąbrowski otrzymał promesę na kwotę 1 025 610,00 zł na dofinansowanie realizacji 1 zadania (remont drogi powiatowej). Starosta dąbrowski Lesław Wieczorek odebrał tę promesę z rąk wojewody małopolskiego Piotra Ćwika 6 września 2019 r.

17 września 2019 r. w ramach środków budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 11 samorządów otrzymało promesy na łączną kwotę 10 834 560,00 zł na dofinansowanie realizacji 19 zadań (remont dróg gminnych i powiatowych, remont mostu).

Ogółem 11 jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego w ramach podziału środków budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych mających miejsce w 2019 roku (tzw. powodziówka) otrzymało środki o łącznej wysokości 11 860 170,00 zł na dofinansowanie realizacji 20 zadań, w tym:
•    8 gmin otrzymało łącznie środki w wysokości: 4 877 910,00 zł na dofinansowanie realizacji 15 zadań,
•    3 powiaty otrzymało łącznie środki w wysokości: 6 982 260,00 zł na dofinansowanie realizacji 5 zadań.

Natomiast ogółem w 2019 roku jednostki samorządu terytorialnego województwa małopolskiego w ramach podziału środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymały środki w wysokości 101 145 976,00 zł, w tym:
- gminy:      71 043 682,00 zł,
- powiaty:   30 102 294,00 zł.
Promesy przyznano 85 jednostkom samorządu terytorialnego, w tym 76 gminom oraz 9 powiatom na realizację łącznie 315 zadań, w tym:
- gminy: 274 zadania (remont/odbudowa dróg gminnych, remont/odbudowa mostów, remont/odbudowa przepustów, remont kładki na rzece, odbudowa przyczółków i umocnień, odbudowa nawierzchni boiska szkolnego, remont oczyszczalni ścieków, remont ujęcia wody pitnej, remont wodociągu gminnego, remont kotłowni w budynku szkoły podstawowej),
- powiaty: 41 zadań (remont/odbudowa dróg powiatowych, remont/odbudowa mostów, remont/odbudowa przepustów).

Ponadto, w bieżącym roku w ramach podziału środków z budżetu państwa na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi jednostkom samorządu terytorialnego województwa małopolskiego zostały przyrzeczone środki w łącznej kwocie 18 313 000,00 zł, w tym:
- gminy: 10 467 000,00 zł,
- powiaty: 7 230 000,00 zł,
- samorząd województwa: 616 000,00 zł.
Promesy przyznano 20 jednostkom samorządu terytorialnego, w tym 11 gminom, 8 powiatom i samorządowi województwa na realizację łącznie 28 zadań, w tym:
- gminy: 14 zadań (dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacje projektowo-budowlane, prace właściwe związane ze stabilizacją osuwisk i odbudową dróg gminnych),
- powiaty: 9 zadań (dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacje projektowo-budowlane, prace właściwe związane ze stabilizacją osuwisk i odbudową dróg powiatowych),
- samorząd województwa: 5 zadań (dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacja projektowo-budowlana).

Ogółem w 2019 roku 95 samorządom województwa małopolskiego przyrzeczono środki na łączną kwotę 119 458 976,00 zł na dofinansowanie realizacji 343 zadań.


Listy zadań - promesy z 5 i 17.09.2019 r.

20190923 promesy 20190923 promesy 20190923 promesy 20190923 promesy 20190923 promesy 20190923 promesy Promesy dla Małopolski - wrzesień 2019
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj