Maluch +. Edycja 2020
2019-09-15

Trwa nabór do Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch+” 2020. Jego celem jest zwiększenie dostępności terytorialnej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów. W tegorocznej edycji szczególny nacisk kładzie się także na podnoszenie standardów opieki.

- Rządowy program „Maluch+” to pomocna dłoń wyciągnięta m.in. w stronę jednostek samorządu terytorialnego. Dzięki pozyskanym środkom mogą one tworzyć nowe miejsca zapewniające opiekę najmłodszym Małopolanom. Tym samym rodzice zyskują większą swobodę w łączeniu życia zawodowego i rodzinnego – mówi wojewoda małopolski Piotr Ćwik. 

Tegoroczna edycja skierowana jest przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, województwa). O środki mogą się także ubiegać przedstawiciele uczelni oraz osoby fizyczne.  

Oferty należy złożyć do 13 listopada 2019 r.

W edycji 2020 na program przeznaczono 400 000 000 złotych w skali ogólnopolskiej. Zgodnie z harmonogramem określonym przez Ministerstwo wyniki Programu zostaną ogłoszone 29 stycznia 2020 r.

Wszystkie szczegóły dotyczące programu oraz zasad aplikowania można znaleźć na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2022) oraz na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (http://muw.pl/default.aspx?page=maluch_plus).  

W naszym Urzędzie uruchomiono także konsultacje dla podmiotów zainteresowanych przystąpieniem do programu „Maluch+” 2020 bez konieczności wcześniejszego umawiania terminu. Konsultacje się odbywają od poniedziałku do piątku w godzinach 12:30 – 14:30:  osobiście siedzibie Urzędu (Basztowa 22, pok. 561)  oraz  telefonicznie pod numerami telefonów 12 39 21 179 oraz 12 39 21 448.

Od 2016 r. dzięki wsparciu z programu Małopolska wzbogaciła się łącznie o 3475 nowych miejsc opieki nad najmłodszymi, w tym między innymi: 

- w 2016 r. w gminie Biecz 48 miejsc (dotacja: 893 388,00 zł),

- w 2017 r. w gminie Brzeźnica 20 miejsc (dotacja: 255 920,00 zł),

- w 2018 r. w gminie Chełmek 48 miejsc (dotacja: 959 043,00 zł) oraz w gminie Czchów 24 miejsca (dotacja: 180 135,92 zł),

- w 2019 r. w gminie Wielka Wieś 24 miejsca (dotacja 188 979,00 zł).


Karta informacyjna dla samorządów


Maluch na www
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj