Usuwamy skutki klęsk żywiołowych. Kolejne promesy dla Małopolski
2019-10-23

Po raz kolejny w tym roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał małopolskim jednostkom samorządu terytorialnego promesy na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Tym razem wsparcie o łącznej wysokości 2 190 000 złotych, uzyskały gminy: Ryglice, Zakliczyn, Żabno oraz powiat gorlicki. Uroczystego przekazania promes dokonał wojewoda małopolski Piotr Ćwik podczas spotkania w Tarnowie.

- Drogi, które zostaną wyremontowane dzięki dzisiaj przekazanemu wsparciu, służą w pierwszej kolejności mieszkańcom okolicznych miast i wiosek. Są też źródłami zasilającymi główne arterie komunikacyjne. Żywioł jest siłą, wobec której człowiek okazuje się niejednokrotnie bezbronny. Jesteśmy jednak odpowiedzialni za przywracanie dobrego stanu infrastrukturze zniszczonej siłą żywiołu i to właśnie czynimy, udzielając wsparcia samorządom m.in. w takiej formie jak dzisiaj. Z tej puli Małopolska otrzymała w tym roku łącznie prawie 120 milionów złotych! – mówił wojewoda Piotr Ćwik. 

4 jednostki samorządu terytorialnego województwa małopolskiego, które otrzymały dzisiaj promesy, zrealizują 6 zadań: 

- gmina Ryglice – dwa zadania obejmujące remont dróg gminnych o łącznej wartości 196 000 zł,

- gmina Zakliczyn – dwa zadania obejmujące remont dróg gminnych o łącznej wartości 704 000 zł,

- gmina Żabno – jedno zadanie obejmujące remont drogi gminnej o wartości 450 000 zł,

- powiat gorlicki – jedno zadanie obejmujące remont drogi powiatowej o wartości 840 000 zł.

Przypomnijmy. W 2019 roku jednostki samorządu terytorialnego województwa małopolskiego w ramach podziału środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymały ogółem środki w wysokości 99 665 976,00 zł, w tym:

- gminy: 69 563 682,00 zł, 

- powiaty: 30 102 294,00 zł.

Promesy przyznano 87 jednostkom samorządu terytorialnego, w tym 78 gminom oraz 9 powiatom na realizację łącznie 321 zadań, w tym:

- gminy: 279 zadań (remont/odbudowa dróg gminnych, remont/odbudowa mostów, remont/odbudowa przepustów, remont kładki na rzece, odbudowa przyczółków i umocnień, odbudowa nawierzchni boiska szkolnego, remont oczyszczalni ścieków, remont ujęcia wody pitnej, remont wodociągu gminnego, remont kotłowni w budynku szkoły podstawowej)

- powiaty: 42 zadania (remont/odbudowa dróg powiatowych, remont/odbudowa mostów, remont/odbudowa przepustów).

Ponadto, w bieżącym roku w ramach podziału środków z budżetu państwa na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi, jednostkom samorządu terytorialnego województwa małopolskiego zostały przyrzeczone środki w łącznej kwocie 18 313 000,00 zł, w tym: 

- gminy: 10 467 000,00 zł,

- powiaty: 7 230 000,00 zł,

- samorząd województwa: 616 000,00 zł.

Promesy przyznano 20 jednostkom samorządu terytorialnego, w tym 11 gminom, 8 powiatom i samorządowi województwa na realizację łącznie 28 zadań, w tym:

- gminy: 14 zadań (dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacje projektowo-budowlane, prace właściwe związane ze stabilizacją osuwisk i odbudową dróg gminnych),

- powiaty: 9 zadań (dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacje projektowo-budowlane, prace właściwe związane ze stabilizacją osuwisk i odbudową dróg powiatowych),

- samorząd województwa: 5 zadań (dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacja projektowo-budowlana).

Łącznie w 2019 roku 97 samorządom województwa małopolskiego przyrzeczono środki na łączną kwotę 117 978 976,00 zł na dofinansowanie realizacji 349 zadań.


promesy_Tarnów2_promesy wręczane 23.10.2019promesy_Tarnów1
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj