Około stu studentów cudzoziemców na Dniu Otwartym informacji/infolinii INFO.OPT
2019-10-26

Słoneczna, jesienna sobota w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców MUW upłynęła pod znakiem dnia otwartego dla studentów obcokrajowców – obywateli państw trzecich. Mogli oni nie tylko skorzystać z konsultacji i indywidualnego doradztwa, ale także z pomocą specjalistów złożyć wniosek na pobyt czasowy z tytułu kształcenia się na uczelniach wyższych w województwie małopolskim.

W ramach ogólnodostępnych konsultacji studenci pytali przede wszystkim o dokumentację wymaganą do uzyskania karty pobytu z tytułu studiów. Pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie weryfikowali przedstawiane dokumenty i oceniali je pod kątem spełnienia wymogów określonych w ustawie o cudzoziemcach.


W wydarzeniu uczestniczyło szacunkowo około stu studentów z małopolskich uczelni, przede wszystkim z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN oraz Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Przedsięwzięcie odbyło się w ramach projektu I3 – Infrastruktura, Innowacje, Informacja realizowanego przy wsparciu Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI). Projekt zakłada m.in. organizację cyklicznych dni otwartych i spotkań dotyczących spraw obywateli państw trzecich poza siedzibą Urzędu.

Wydarzenia te skierowane są do jak najszerszego grona odbiorców, którzy mogą sprawnie i szybko pozyskać informację migracyjną, zweryfikować status swojego pobytu lub określić ścieżkę postępowania w przypadku np. zmiany pracodawcy. Zarówno cudzoziemcy, jak i zamierzający ich zatrudnić przedsiębiorcy mogą także uzyskać darmową pomoc w poprawnym uzupełnieniu wniosków i weryfikacji dokumentów.

Kluczowym działaniem projektu jest kontynuacja i rozszerzenie działalności infolinii/informacji INFO.OPT utworzonej z myślą o obywatelach państw trzecich. Projekt obejmuje też remont, przebudowę oraz kompleksową modernizację infrastruktury – pomieszczeń przeznaczonych do obsługi cudzoziemców w Krakowie i Nowym Sączu, a także utworzenie nowoczesnej strefy dla przedsiębiorców z województwa małopolskiego, zatrudniających cudzoziemców.

Projekt I3 – Infrastruktura, Innowacje, Informacja jest realizowany w okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r.

20191026 info opt 20191026 info opt 20191026 info opt 20191026 info opt 20191026 info opt 20191026 info opt 20191026 info opt 20191026 info opt
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj