Obradowała Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego
2019-11-18

W siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. W obradach pod przewodnictwem marszałka województwa małopolskiego Witolda Kozłowskiego uczestniczyli również: wojewoda małopolski Piotr Ćwik, wicewojewoda Zbigniew Starzec, dyrektorzy wydziałów MUW oraz przedstawiciele pracowników i pracodawców.

Podczas tego posiedzenia członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego ustalili porządek kolejności przewodniczenia temu gremium w latach 2020-2023. Zapoznali się również z projektem Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. Poruszono także zagadnienia dotyczące służby zdrowia.


Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Województwie Małopolskim została powołana w 2015 r. Posiedzenia WRDS-u umożliwiają wyrażanie opinii i stanowisk w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców, które pozostają w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa.

20191118 WRDS 20191118 WRDS 20191118 WRDS 20191118 WRDS 20191118 WRDS 20191118 WRDS
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj