O zagrożeniu ruchami osuwiskowymi w Małopolsce oraz usuwaniu ich skutków
2019-11-19

Należą do najbardziej niebezpiecznych i najczęściej występujących geozagrożeń w Polsce. Każdego roku przynoszą spore straty w infrastrukturze, drzewostanie, uprawach: osuwiska. Szacuje się, że 90-98% tego typu zjawisk zlokalizowanych jest w rejonie karpackim, co oznacza, że problem ten obejmuje w szczególności: województwa podkarpackie, śląskie i małopolskie.

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie dobyło się dzisiaj kolejne posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Zadań w zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków. Spotkaniu przewodniczył wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Podczas spotkania eksperci poddali w szczególności analizie wnioski złożone m.in. przez gminy Zakliczyn, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Kamionka Wielka, miasto Grybów oraz powiaty: bocheński, wielicki, tatrzański, tarnowski, gorlicki, a także Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Efektem pracy dzisiejszego posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu jest:
- pozytywne zarekomendowanie dwóch zadań, w tym dotyczącego stabilizacji osuwiska zagrażającego przedszkolu w Piwnicznej-Zdroju,
- pozytywne zaopiniowanie dwóch dokumentacji geologiczno-inżynierskich,
- pozytywne zaopiniowanie pięciu dokumentacji projektowo-budowlanych.

Kolejne cztery opinie do przedłożonych projektów budowlanych zostaną wydane po uzupełnieniu tych projektów.

Wojewódzki Zespół przeanalizował również zadania planowane do realizacji przez samorządy (gminę Biecz, gminę Tymbark, powiat tatrzański) w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, zlokalizowane we fragmentach na terenach osuwisk o różnym stopniu aktywności.

Przypomnijmy: do zadań Wojewódzkiego Zespołu należy m.in. analizowanie, opiniowanie i rekomendowanie zadań planowanych do realizacji w ramach środków rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi lub przeciwdziałanie tym zdarzeniom, w tym opiniowanie opracowanych dokumentacji geologiczno-inżynierskich, dokumentacji projektowo-budowlanych. Zespół zajmuje się też oceną zasadności odbudowy lub przeniesienia zagrożonej infrastruktury w miejsce eliminujące możliwość ponownego zniszczenia lub uszkodzenia. Analiza dokumentacji służy ocenie zaproponowanych w niej rozwiązań pod kątem celowości, oszczędności i efektywności zawarcia umowy dotacji, tj. wydatkowania zgodnie z tymi zasadami środków publicznych.

W Wojewódzkim Zespole pracują m.in. pracownicy Wydziału Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (geolodzy i hydrogeolodzy), geolodzy z Państwowego Instytutu Geologicznego w Krakowie, geolog wojewódzki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie.

Zespół_Osuwiskowy_Listopad Zespół_Osuwiskowy_Listopad Zespół_Osuwiskowy_Listopad Zespół_Osuwiskowy_Listopad Zespół_Osuwiskowy_Listopad
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj