WSA o uchwałach kierunkowych Rady Miasta Krakowa
2019-11-28

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie rozpatrywał dziś dwie skargi Rady Miasta Krakowa na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Małopolskiego dotyczące uchwał kierunkowych.

Przedmiotem analizy Sądu były: 

- uchwała Nr XIX/389/19 Rady Miasta Krakowa z 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie powołania „Komisji Nocnego Burmistrza”,

- uchwała Nr XIX/391/19 Rady Miasta Krakowa z 26 czerwca 2019 r. w sprawie poprawy ułatwienia osobom niepełnosprawnym dostępu do świadczeń medycznych.

WSA oddalił obydwie skargi złożone przez Radę Miasta Krakowa, orzekając, że uchwały te nie są zgodne z prawem – tym samym przychylił się do argumentacji, którą podawaliśmy w naszych rozstrzygnięciach nadzorczych. W ustnych uzasadnieniach wyroków Sąd wskazał, że w uchwałach tych Rada Miasta Krakowa przekroczyła swoje uprawnienia, wydając Prezydentowi Miasta Krakowa wiążące polecenia i obligując go do konkretnych działań.  

Naszą argumentację przedstawialiśmy wielokrotnie, m.in. tutaj: http://muw.pl/PressArticlePage.aspx?id=11636.

Ponownie zachęcamy radnych do głębszej refleksji nad jakością podejmowanych uchwał.

 Informacja MUW
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj