"Senior+": program, który daje drugą młodość
2019-12-13

Seniorzy mówią, że dzięki placówkom powstającym w ramach programu „Senior +” mają drugą młodość. Podkreślają, że znaleźli tam bezpieczną przystań i miejsce, w którym nie czują się samotni. Dzięki kolejnej edycji programu takich placówek będzie jeszcze więcej.

- W polskiej tradycji rodzinnej babcia i dziadek zawsze stanowili symbol troski, życiowej mądrości i doświadczenia, którymi otaczali swoich najbliższych. Tak jest nadal. Jednocześnie rośnie zainteresowanie osób po 60. roku życia aktywnymi formami spędzania czasu. Wszak nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu… Dlatego program „Senior +” z każdym kolejnym rokiem się rozwija, stanowiąc dopełnienie rodziny programów społecznych. To nasza odpowiedź i wyraz wdzięczności za wkład, jaki seniorzy wnoszą codziennie do naszego życia – mówi wojewoda małopolski Piotr Ćwik. 

Senior rośnie w siłę 

W ubiegłych latach znacząco zwiększało się zainteresowanie jednostek samorządu terytorialnego programem. W 2015 roku w naszym województwie w jego realizację zaangażowanych było 8 samorządów. W bieżącym roku jest ich 65.

Co za tym idzie, zwiększyła się liczba placówek i miejsc dla uczestników zajęć. Dla porównania: w 2015 r. w Małopolsce funkcjonowało 8 placówek oferujących 73 miejsca, w 2019 r. placówek realizujących program „Senior+” (prowadzących zajęcia lub będących w trakcie ich tworzenia) jest 75, a liczba miejsc wynosi 1917.

Wśród gmin prowadzących więcej niż jedną placówkę jest Gródek nad Dunajcem i Gnojnik (po 2 placówki). Gminą z największą liczbą oferowanych miejsc jest Wieprz: w jednej placówce, posiadającej pięć oddziałów, utworzono 150 miejsc.

W 2019 roku na realizację programu rząd przeznaczył kwotę 80 mln złotych. Taką samą kwotę zapisano w projekcie budżetu na 2020 rok. W 2019 roku powstanie ok. 300 nowych placówek. Na koniec ubiegłego roku w Polsce funkcjonowało łącznie 497 dziennych domów i klubów „Senior +”, które oferowały seniorom ponad 12,8 tys. miejsc.

„Senior +” – edycja 2020 

Celem programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. Nabór do kolejnej edycji programu trwa do 7 stycznia. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 28 lutego 2020 roku. W nowej edycji programu dofinansowane będą projekty „jednoroczne”, tj. realizowane i zakończone w 2020 roku. O dofinansowanie mogą się ubiegać gminy, powiaty i samorządy województw.

Dotacja może być przeznaczona na utworzenie i wyposażenie dziennych domów i klubów „Senior +”.  

• W pierwszym przypadku dofinansowanie może wynieść maksymalnie 300 tys. złotych

• Na utworzenie klubów dla seniorów można dostać z kolei 150 tys. złotych dotacji

W ten sposób sfinansowane może być nawet 80% całkowitego kosztu realizacji zadania.

Dofinansowana z budżetu państwa może być również bieżąca działalność istniejących już placówek. W tym przypadku dotacja nie może stanowić więcej niż 40% całkowitego kosztu realizacji zadania.  

• Na utrzymanie jednego miejsca w dziennym domu „Senior +” można uzyskać miesięcznie nie więcej niż 300 złotych dofinansowania.

• Z kolei utrzymanie jednego miejsca w klubie „Senior +” może być dofinansowane kwotą do 200 złotych miesięcznie.

W ramach programu rozbudowywana jest sieć dziennych domów oraz klubów „Senior +”. Placówki tego typu to miejsca, w których osoby starsze nie tylko mogą spędzać czas, korzystając z oferty kulturalnej czy zajęć sportowych, ale także mają zapewnione posiłki oraz pomoc w czynnościach dnia codziennego. Kluby „Senior +” działają w uproszczonej formule, żeby z programu mogły skorzystać również mniejsze gminy.  

„Senior w Muzeum Narodowym” 

Chcąc zwiększyć dostępność kultury dla osób starszych, z inicjatywy wojewody małopolskiego Piotra Ćwika w marcu 2019 roku zainicjowana została współpraca z Muzeum Narodowym w Krakowie. W ramach podpisanego listu intencyjnego sygnatariusze zobowiązali się do współpracy przy organizowaniu bezpłatnych wizyt małopolskich seniorów w oddziałach Muzeum Narodowego w Krakowie. Od marca 2019 roku Muzeum przygotowało 58 wizyt dla grup seniorów. Z darmowego zwiedzania wystawy skorzystało blisko 800 osób.

- Projekt „Senior w Muzeum Narodowym” to niejako rozszerzenie rządowego programu „Senior +”. Chcemy, by instytucje kultury były dostępne dla seniorów. Sporym zainteresowaniem seniorów cieszą się też zaproszenia do odwiedzania Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Podczas takich wizyt seniorzy mogą zapoznać się z zadaniami naszego Urzędu, w tym między innymi z pracą Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Każde takie spotkanie czy wizyta potwierdza, jak ważne dla seniorów jest to, by mogli poszerzać swoje horyzonty i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym – podsumowuje Jacek Kowalczyk, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej MUW, a zarazem pełnomocnik wojewody małopolskiego ds. seniorów. 

Broszura Senior+

Karta informacyjna Senior+Program_Senior_Plus_Briefing Program_Senior_Plus_Briefing Program_Senior_Plus_Briefing Program_Senior_Plus_Briefing Program_Senior_Plus_Briefing
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj