O grypie ptaków oraz wirusie afrykańskiego pomoru świń
2020-01-09

W 10 województwach w Polsce odnotowano przypadki wirusa afrykańskiego pomoru świń. Pojawiały się także epizody rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków. Przypadki te nie dotyczą Małopolski, ale nasze służby, inspekcje i straże intensywnie monitorują sytuację.

Dziś w naszym Urzędzie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone tematowi prewencji i zwalczania zakaźnych chorób zwierząt. Posiedzeniu przewodniczył wojewoda małopolski Piotr Ćwik. Obecny był także II wicewojewoda małopolski Józef Leśniak. Problematykę zaprezentowali małopolski wojewódzki lekarz weterynarii Agnieszka Szewczyk – Kuta wraz ze swoim zastępcą Grzegorzem Kawieckim.  

Spotkanie w dużej mierze dotyczyło przypomnienia zasad i procedur służących zapobieganiu rozprzestrzeniania się wspomnianych wirusów oraz likwidacji ognisk w przypadku wystąpienia choroby. Omówiono także zakres kompetencji poszczególnych służb oraz bieżące działania. Na chwilę obecną mają one przede wszystkim wymiar edukacyjny, informacyjny, planistyczny i prewencyjny. Także w Małopolsce, zgodnie z wytycznymi małopolskiego wojewódzkiego lekarza weterynarii Agnieszki Szewczyk – Kuty, regularnie odbywają się m.in. przeszukiwania lasów. W walce z chorobami zakaźnymi zwierząt kluczowe są: bioasekuracja, podnoszenie poziomu świadomości i korzystanie z dostępnej wiedzy. 

Przypominamy, że zarówno wirus grypy ptaków (HPAI), jak i afrykańskiego pomoru świń (ASF) nie jest wirusem patogennym dla człowieka, czyli nie zagraża zdrowiu osób, które mogły mieć kontakt z zarażonym zwierzęciem. Wirusy te są jednak bardzo poważnym zagrożeniem dla hodowców mięsa z uwagi na straty finansowe, na które mogą zostać narażeni wskutek choroby trzody chlewnej i drobiu. Dlatego niezwykle ważne jest zachowanie zasad higieny oraz stosowanie się do procedur.  


WZZK_Dziki_www WZZK_Dziki_www WZZK_Dziki_www WZZK_Dziki_www WZZK_Dziki_www WZZK_Dziki_www WZZK_Dziki_www
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj