Kwalifikacja wojskowa
2020-01-16

Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz.U. poz. 1981) termin przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa małopolskiego ustalony został na okres od 3 lutego 30 kwietnia 2020 r.

Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej został wyznaczony na dzień 16 stycznia 2020 r. (§ 2 ust. 1 powołanego rozporządzenia).

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w 2001 r.;
2) mężczyzn urodzonych w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii  zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby urodzone w latach 1999-2000, które:
    a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan  
        zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
    b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan  
        zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z
        dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności
        do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4) kobiety urodzone w latach 1996-2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w 
    celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach
    medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub
    kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet
    poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 944);
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym
    kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Na terenie województwa małopolskiego działać będzie Wojewódzka Komisja Lekarska i 23 powiatowe komisje lekarskie, z tego na obszarze każdego powiatu oraz miast działających na prawach powiatu Nowego Sącza i Tarnowa po jednej komisji lekarskiej, natomiast na terenie miasta Krakowa dwie komisje lekarskie.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej przed powiatowymi komisjami lekarskimi w 2020 r. podlegać będzie 17 824 mężczyzn rocznika 2001 oraz 2 930 mężczyzn roczników starszych.

OBWIESZCZENIE

Informacja MUW
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj