Wokół zgłoszenia do CPR
2019-12-04

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
W środę 27 listopada ok. godz. 16 w centrum Zakopanego na Placu Niepodległości leżał ranny mężczyzna, według osób wzywających pomoc krztusił się on. Jak ustaliłem w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Krakowie karetka przyjechała po 31 minutach od wezwania, mimo że szpital w Zakopanem położony jest w odległości ok. 2 km. Nie było w tym czasie żadnego wolnego zespołu medycznego. Musiał przyjechać zespół ratownictwa medycznego z powiatu nowotarskiego.

To już czwarta podobna sytuacja w ostatnich dwóch latach w Zakopanem.

W lutym 2018 roku do umierającego bezdomnego również w okolicy Placu Niepodległości karetka jechała również 31 minut. Mężczyzna zmarł.

W maju 2018 roku karetka na oddalone o 5 kilometrów od szpitala miejsce wypadku samochodowego na Chłabówce jechała 40 minut.

W sierpniu 2019 roku do wypadku na ul. Piłsudskiego w Zakopanem (3 kilometry od szpitala) karetka jechała 40 minut.

Wiem, że w powiecie tatrzańskim 2 karetki stacjonują przy szpitalu, 1 w Bukowinie Tatrzańskiej, w sezonie turystycznym ten stan zwiększany jest chyba o 1 karetkę. Czy jednak te 4 przypadki w ciągu dwóch lat nie świadczą o tym, że zespołów ratownictwa medycznego na terenie powiatu tatrzańskiego nie jest zbyt mało. Czy Pan Wojewoda nie rozważa zwiększenia obsady, szczególnie że Zakopane jest coraz bardziej popularne także poza ścisłym sezonem letnim, czy zimowym.

Oto nasza odpowiedź:
Zgodnie z „Wojewódzkim planem działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne”, wg stanu na 29 listopada 2019 r., na terenie powiatu tatrzańskiego działają następujące zespoły ratownictwa medycznego (ZRM):
CAŁOROCZNE:
Zakopane: 1 specjalistyczny ZRM oraz 1 podstawowy ZRM, działające 24 godziny na dobę, przez okres całego roku,
Bukowina Tatrzańska: 1 podstawowy ZRM działający 24 godziny na dobę, przez okres całego roku;
CZASOWY:
Bukowina Tatrzańska: 1 podstawowy ZRM działający 12 godzin na dobę (9.00-21.00) w I i III kwartale każdego roku.

W celu pełnej oceny sytuacji z 27 listopada wystąpiliśmy o wyjaśnienia do Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego (do dyspozytorni medycznej rejonu krakowskiego).

W kontekście przywołanych przypadków przypominamy, że zawsze dysponowane są wolne ZRM-y o najkrótszym przewidywanym czasie dojazdu na miejsce zdarzenia. W sytuacji nagłego pogorszenia stanu poszkodowanego i braku wolnego ZRM w pobliżu miejsca zdarzenia dyspozytor może zadysponować jednostki współpracujące z systemem PRM.

Co do ewentualnych zmian w systemie PRM, konieczne są oczywiście dalsze ustalenia. System PRM może zostać zmieniony, jeśli są jednoznaczne przesłanki i możliwości ku temu. Działanie systemu jest na bieżąco monitorowane, a konkretne przypadki czy sytuacje na bieżąco analizowane i wyjaśniane z dysponentami.

Informacja MUW
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj