Wokół sprawy nieprawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych
2019-12-02

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
W nawiązaniu do prawa prasowego, w związku z realizacją reportażu dotyczącego sytuacji w rodzinie xxxx, biorąc pod uwagę ważny interes społeczny, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1) Dostaliśmy filmik, na którym 5-letni syn Pani xxxx pali papierosa. Wiemy, że Państwo też dostaliście to nagranie, czy powtarzały się w tej rodzinie podobne sytuacje?

2) Jakie działania w tej sprawie były podjęte z Państwa strony?

3)Czy jest to rodzina dysfunkcyjna?

4)Czy rodzina ma kuratora z MOPSu? Jeżeli tak, to dlaczego został przydzielony? Od kiedy ta rodzina jest pod opieką MOPSu?

Oto nasza odpowiedź:
Nie jesteśmy uprawnieni do wypowiadania się w indywidualnych sprawach i upubliczniania konkretnych danych osobowych czy okoliczności dotyczących konkretnej osoby. Zabraniają tego przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Natomiast co do zasady – w przypadku otrzymania informacji/ zgłoszenia o możliwości nieprawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez rodziców Małopolski Urząd Wojewódzki kieruje pismo do właściwego ośrodka pomocy społecznej celem zajęcia się sprawą (tj. przeprowadzenia wywiadu środowiskowego) i weryfikacji informacji zawartych w zgłoszeniu. Rekomendujemy przy tym sporządzenie diagnozy sytuacji rodziny oraz dokonanie oceny sytuacji rodziny oraz możliwych form pomocy rodzinie, np. zapewnienie usługi asystenta rodziny. Działania te wynikają z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Informacja MUW
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj