Spotkanie Wojewódzkiego Zespołu ds. spraw Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia
2020-01-22

W siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie odbyło się spotkanie wicewojewody małopolskiego Zbigniewa Starca z Wojewódzkim Zespołem do spraw Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia w podmiotach leczniczych województwa małopolskiego.

  W spotkaniu udział wzięli: małopolski wojewódzki inspektor sanitarny – przewodniczący Zespołu Jarosław Foremny, zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego – zastępca przewodniczącego Zespołu Małgorzata Lechowicz, zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Ewa Podłęcka, konsultanci wojewódzcy w zakresie epidemiologii, pielęgniarstwa epidemiologicznego i chorób zakaźnych, przedstawiciel Okręgowej Izby Lekarskiej, przedstawiciel Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni, przedstawiciel Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia oraz lekarze i pielęgniarki praktycy (członkowie Zespołu). 

 Przedmiotem spotkania było zaakceptowanie wypracowanego przez członków Zespołu dokumentu pt. „Strategia działań mających wpływ na ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń patogenami opornymi na antybiotyki kluczowe dla leczenia w podmiotach leczniczych województwa małopolskiego” i ustalenie kierunków dalszych prac Zespołu. Podstawą do opracowania Strategii była sytuacja epidemiologiczna powodowana przez CPE - Enterobacterales produkujące karbapenemazy w kraju oraz występowanie przypadków CPE w Małopolsce. Dokument ten wyznacza kierunki wspólnych działań, m.in. podmiotów leczniczych, inspekcji sanitarnej, konsultantów, organów założycielskich, ukierunkowanych na zwalczanie zakażeń patogenami opornymi na antybiotyki kluczowe dla leczenia w podmiotach leczniczych województwa małopolskiego. 

Strategia zostanie przekazana do wszystkich podmiotów leczniczych działających na terenie Małopolski. 


0001 DSC_0007DSC_00050001
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj