Razem bezpieczniej
2020-01-29

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza kolejny nabór wniosków do „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

Jest to największe przedsięwzięcie o charakterze prewencyjno-profilaktycznym w Polsce. Tegoroczna edycja koncentruje się w całości na celu nr 2: „Bezpieczne przejścia dla pieszych”. Na realizację programu na rok 2020 zabezpieczona została rezerwa celowa w wysokości 6 000 000 złotych.

– Zgodnie z priorytetową kwestią poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach, wyrażoną w exposé premiera Mateusza Morawieckiego, środki programu w 2020 roku zostaną w całości przeznaczone na realizację projektów związanych z bezpieczeństwem na przejściach dla pieszych – zadeklarował wiceminister Maciej Wąsik.

Wiceminister Maciej Wąsik zwrócił się do wojewodów o przedstawienie do 13 marca br. najlepszych propozycji projektów z poszczególnych województw. Dofinansowanie otrzymają przedsięwzięcia mające na celu poprawę infrastruktury bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym poprzez modernizację, przebudowę lub doposażenie przejść dla pieszych. Przede wszystkim brane będą pod uwagę projekty dotyczące lokalizacji o dużym natężeniu ruchu pieszych, takich jak okolice szkół, szpitali czy obiektów sportowych. W ramach dofinansowanych projektów, przejścia dla pieszych zostaną właściwie oświetlone, oznakowane oraz wyposażone w urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Nabór projektów (etap centralny) trwa do 13 marca 2020 roku (urzędy wojewódzkie do 13 marca 2020 roku przekazują do MSWiA maksymalnie 20 projektów z terenu województwa). Stosowna informacja widnieje na witrynie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jednocześnie informujemy, że propozycje projektów w wersji papierowej (oprawione 2 egzemplarze wraz z tożsamą wersją elektroniczną) należy przekazać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia  2 marca 2020 r.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 80% kosztów całości projektu, a minimalna kwota wkładu własnego (finansowego) nie może być mniejsza niż 20% całości zadania.

W latach 2017-2019 w ramach programu „Razem bezpieczniej” zmodernizowano ok. 450 przejść dla pieszych.

razem bezpieczniejRazem_bezpieczniej_infografika
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj