Najlepszym wolontariuszem w pracy z seniorami jest drugi senior
2020-01-30

Najlepszym wolontariuszem w pracy z seniorami jest drugi senior – to myśl, która była inspiracją do spotkania wojewody małopolskiego Piotra Ćwika z seniorami z gminy Zakliczyn. Tutaj bowiem realizowany był projekt „Szlachetny Samarytanin – warsztaty świadomości wolontariatu dla osób starszych z terenu gminy Zakliczyn”. Przedsięwzięcie to zostało dofinansowane z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na kwotę ponad 57,5 tys. złotych.

– Polityka senioralna to nasz strategiczny cel. Nie pozostawiamy samym sobie osób starszych i samotnych. We współpracy z samorządem chcemy wspierać seniorów i wzmacniać solidarność międzypokoleniową. Zachęcam wszystkich włodarzy gmin z Małopolski i przedstawicieli organizacji pozarządowych, abyśmy wspólnie, jak tutaj w Zakliczynie, mogli podjąć realne działania na rzecz seniorów. Oferta programów rządowych jest szeroka i obejmuje dobrze znanego „Seniora Plus”, a także Rządowy Program na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, czyli tzw. ASOS – mówił wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Spotkanie wojewody z zakliczyńskimi seniorami odbyło się w Centrum Aktywizacji i Opieki Seniorów w Kończyskach, które prowadzi Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych. To miejsce, gdzie seniorzy mają zapewnioną opiekę dzienną i usługi aktywizująco-usprawniające. Po pokrojeniu okolicznościowego tortu podopieczni placówki dzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z realizacją projektów na rzecz seniorów w gminie Zakliczyn.

Projekty w ramach ASOS
Projekt „Szlachetny Samarytanin” był realizowany od kwietnia do grudnia 2019 r. Dzięki niemu 30 mieszkańców gminy Zakliczyn w wieku powyżej 60 lat mogło zdobyć kompetencje, narzędzia i świadomość niezbędną do pracy wolontariackiej z seniorami. To przygoda z wolontariatem, która przynosiła satysfakcję z udzielania bezinteresownego wsparcia drugiemu człowiekowi.

We wcześniejszych latach w ramach ASOS realizowano również projekty „Dobry Samarytanin” i „SamVIP. Samarytańskie Warsztaty Integracyjno-Pomocowe”.

Konkurs Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
Mieszkańcy gminy Zakliczyn mogą również uczestniczyć w nowatorskim projekcie „Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie”. W jego ramach planuje się uruchomienie teleopieki, dzięki której 80 seniorów otrzyma opaskę SOS i w razie zagrożenia zdrowia lub życia połączy się z Centrum Opieki pełniącym dyżur przez całą dobę.

W ramach realizacji projektu przewidziano również:
•    zakup i udostępnienie seniorom 5 rowerów elektrycznych,
•    zakup laptopów i przyłączenie Internetu w 40 gospodarstwach domowych seniorów,
•    przeprowadzenie szkoleń dla 40 seniorów z zakresu obsługi komputera i smartfonu, zakładania Profilu Zaufanego, Internetowego Konta Pacjenta czy e-recepty,
•    wdrożenie usługi „Złotej Rączki”, dzięki której będzie można skorzystać z bezpłatnej pomocy technicznej przy drobnych, domowych naprawach.

Działania gminy Zakliczyn na rzecz seniorów
Gmina Zakliczyn korzysta z dofinansowania w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie otrzymał w 2019 r. środki w wysokości 47 010 złotych na realizację projektu na rzecz osób starszych pn. „Starość bez granic”. W ramach projektu zatrudniono pracownika socjalnego, który objął pomocą w formie pracy socjalnej 80 osób starszych. W 2020 r. gmina otrzyma kwotę 40 508 zł na kontynuację projektu.

Władze samorządowe Zakliczyna otrzymały również dofinansowanie na realizację Programu „Opieka 75+”, którego celem jest udzielenie osobom starszym pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. W 2019 r. na ten cel gmina otrzymała 14 591 zł, a w 2020 r. planuje się kontynuację programu.

DSC_0234DSC_0288DSC_0269DSC_0262DSC_0290007DSC_0295DSC_0278
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj