Kontrole obiektów narciarskich trwają
2020-02-12

Tragedia w Bukowinie Tatrzańskiej wstrząsnęła nami wszystkimi. Silny podmuch wiatru zerwał dach z budynku wypożyczalni sprzętu narciarskiego. Dach ten uderzył w znajdujące się na parkingu 4 osoby. Trzy z nich nie żyją. Dziś już wiemy, że w przypadku tego obiektu możemy mówić o samowoli budowlanej.

Z inicjatywy wojewody małopolskiego Piotra Ćwika odbyło się spotkanie z małopolskim komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Markiem Bębenkiem, małopolskim wojewódzkim inspektorem nadzoru budowlanego Andrzejem Macałką oraz powiatowymi komendantami PSP i powiatowymi inspektorami nadzoru budowlanego. Podczas spotkania podsumowano akcję ratunkową w Bukowinie Tatrzańskiej i działania służb w tej sprawie, odnosząc je także do szerszego kontekstu trwających od początku sezonu kontroli ośrodków narciarskich. 

 

Kontrole są po to, by było bezpieczniej 

Małopolskie służby od wielu lat prowadzą zintensyfikowane działania podczas wypoczynku letniego i zimowego. W ich ramach m.in. kontrolowane w zakresie bezpieczeństwa i legalności użytkowania są obiekty i urządzenia budowlane służące do aktywnego wypoczynku, organizacji różnego rodzaju imprez rozrywkowych oraz w szczególności te, w których odbywa się pobyt dzieci i młodzieży. Dodatkowo w sezonie zimowym kontrolą objęte są wyciągi narciarskie.

Małopolskie inspektoraty nadzoru budowlanego rocznie wykonują ok. 700 takich kontroli. W tym roku skontrolowano już prawie 350 obiektów, w tym np. ok. 40 obiektów towarzyszących wyciągom.  

Biorąc pod uwagę wydarzenie w Bukowinie Tatrzańskiej, wojewoda małopolski Piotr Ćwik polecił służbom, aby w ramach prowadzonych kontroli mocniejszy nacisk został położony na tzw. obiekty towarzyszące, znajdujące się w pobliżu wyciągów czy kolejek. Wyniki i wnioski z przeprowadzonych kontroli zostaną omówione pod koniec lutego. 

Odpowiedzialność inwestora  

Przypomnijmy. Także obiekty tymczasowe, niepołączone trwale z gruntem, muszą zostać zgłoszone organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Jeżeli inwestor nie dokona takiego zgłoszenia, mamy do czynienia z samowolą budowlaną.

Niespełnienie tego obowiązku pociąga za sobą odpowiedzialność karną w postaci grzywny lub kary ograniczenia albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Mówią o tym przepisy Prawa budowlanego (art. 29 ust. 1 pkt 12, art. 30. ust. 1 pkt 1, art. 90). 

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego musi też zapewnić bezpieczne użytkowanie tego obiektu w razie wystąpienia oddziałujących na niego czynników zewnętrznych, związanych z m.in. siłami natury, takimi jak: wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady, osuwiska ziemi, pożary lub powodzie. W przypadku wystąpienia tych okoliczności, właściciel zobowiązany jest do kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu (art. 61 ust. 2 i art. 62 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego). 


DSC_002531DSC_0029
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj