KOMUNIKAT O ZAMKNIĘCIU MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KRAKOWIE DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI KLIENTA
2020-03-15

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego władze terenowej administracji rządowej podejmują działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników, podjąłem decyzję o zaprzestaniu z dniem 16 marca 2020 r. bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Kontakt z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery ogólne do Urzędu:

adres: ul. Basztowa 22
31-156 Kraków
ePUAP: /ag9300lhke/skrytka
adres e-mail: urzad@malopolska.uw.gov.pl
tel.: 12 39 21 527, 12 3921 200


Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych wydziałów Urzędu będzie możliwy:

-    w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
-    wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

W przypadku konieczności wizyty w głównej siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wejście do Urzędu dla interesantów otwarte jest od strony ul. Basztowej 22. Należy kierować się do Punktu Obsługi Klienta.

Zasady obsługi klientów przez wydziały Urzędu będą publikowane w zakładkach wydziałowych.
Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Urzędzie.
Dziękuję za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.malopolska.uw.gov.pl

Wojewoda Małopolski
Piotr Ćwik


Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie zaprzestania bezpośredniej obsługi interesantów w Małopolskim urzędzie Wojewódzkim w Krakowie

Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaprzestania bezpośredniej obsługi interesantów w Małopolskim urzędzie Wojewódzkim w KrakowieKomunikat
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj