Wokół koronawirusa
2020-03-18

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Poniżej moje pytania dotyczące laboratorium w Szpitalu im. Jana Pawła II:
1. Ile osób pracuje w laboratorium?
2. Ile maksymalnie na dobę jest w stanie przebadać laboratorium?
3. Samorząd wojewódzki zapewnił, że zakupi kolejny sprzęt do laboratorium. Kiedy będzie dostarczony sprzęt?

Oto nasza odpowiedź:

Informacji o szczegółowym funkcjonowaniu całego laboratorium może udzielić Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, którego jest ono częścią.
Laboratorium wykonuje na potrzeby Szpitala szereg różnych badań – nie tylko tych związanych z SARS-CoV-2.
Natomiast zawarte - za zgodą Głównego Inspektora Sanitarnego i Marszałka Województwa Małopolskiego – porozumienie między Małopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym i Dyrektorem Szpitala JP II dotyczy wyłącznie uruchomienia badań związanych z SARS-CoV-2. Na mocy tego porozumienia rozpoczęto badania właśnie w tym zakresie, przy wykorzystaniu specjalistów Szpitala JP II wspieranych przez specjalistów z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie.
Górna granica możliwości laboratorium w zakresie badań pod kątem SARS-CoV-2 (około 60 badań na dobę) została już osiągnięta. Laboranci pracują praktycznie 24 godzinę na dobę. Przy obsłudze sprzętu, dzięki wsparciu przez krakowską WSSE, pracuje wystarczająca liczba pracowników, a badania przebiegają płynnie. Ich realizację koordynuje Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny - Dyrektor WSSE w Krakowie. Żeby zwiększyć liczbę badań – dzięki zaangażowaniu Marszałka Województwa Małopolskiego – planujemy uruchomienie drugiego urządzenia diagnostycznego. Dzięki niemu liczba badań zwiększy się co najmniej dwukrotnie. Szpital rozpoczął już procedurę jego zakupu.

Informacja MUW
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj