Wokół kwalifikacji oraz szkolenia osób w zakresie przewozu osób i rzeczy
2020-03-23

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Zwracam się z prośbą o udostępnienie danych ilościowych odnośnie ilości osób które ukończyły
kwalifikacje występną oraz szkolenie okresowe w roku 2019.
Prosimy o dane w zakresie
Kwalifikacja wstępna
- w zakresie przewozu rzeczy
- w zakresie przewozu osób
Kwalifikacja wstępna przyspieszona
- w zakresie przewozu rzeczy
- w zakresie przewozu osób
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca
- w zakresie przewozu rzeczy
- w zakresie przewozu osóbKwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca
- w zakresie przewozu rzeczy
- w zakresie przewozu osób
Ilość ośrodków zarejestrowanych w Waszym województwie
Ilość osób, które ukończyły szkolenie okresowe.

Oto nasza odpowiedź:

1. Liczba świadectw kwalifikacji zawodowej wydanych przez Wojewodę Małopolskiego w 2019 r.:
• Kwalifikacja wstępna dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1, C1+E = 99 świadectw kwalifikacji zawodowej;
• Kwalifikacja wstępna dla prawa jazdy kategorii D, D+E, D1, D1+E = 108 świadectw kwalifikacji zawodowej;
• Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1, C1+E = 2256 świadectw kwalifikacji zawodowej;
• Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla prawa jazdy kategorii D, D+E, D1, D1+E = 421 świadectw kwalifikacji zawodowej;
• Kwalifikacja wstępna uzupełniająca dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1, C1+E = 1 świadectwo kwalifikacji zawodowej;
• Kwalifikacja wstępna uzupełniająca dla prawa jazdy kategorii D, D+E, D1, D1+E = 8 świadectw kwalifikacji zawodowej;
• Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1, C1+E = 77 świadectwa kwalifikacji zawodowej;
• Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona dla prawa jazdy kategorii D, D+E, D1, D1+E = 204 świadectw kwalifikacji zawodowej;

Podsumowując:
- liczba wydanych świadectw kwalifikacji zawodowej po kursach kwalifikacji w bloku programowym prawa jazdy kategorii C, C+E, C1, C1+E w 2019 r. wynosi łącznie 2.433;
- liczba wydanych świadectw kwalifikacji zawodowej po kursach kwalifikacji w bloku programowym prawa jazdy kategorii D, D+E, D1, D1+E w 2019 r. wynosi łącznie 741.
Ogółem w 2019 r. wydano 3174 świadectwa kwalifikacji zawodowej osobom, które ukończyły odpowiednią kwalifikację.
2. Liczba świadectw kwalifikacji zawodowej wydanych w 2019 r. przez ośrodki szkolenia w związku z przeprowadzeniem szkoleń okresowych:
W związku z ukończonymi szkoleniami okresowymi w ośrodkach szkolenia kierowców wpisanych do rejestru Wojewody Małopolskiego w 2019 r. wydano łącznie 8.623 świadectw kwalifikacji zawodowej, potwierdzających ukończenie ww. szkoleń.
3. Liczba przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy oraz ośrodków doskonalenia techniki jazdy wpisanych do rejestrów prowadzonych przez Wojewodę Małopolskiego, wg stanu na 16 marca 2020 r.
Do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy wpisanych jest 55 ośrodków, natomiast do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy wpisany jest 1 ośrodek.

Informacja MUW
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj