Wokół procedury przyznawania wiz i kart pobytu dla obywateli Ukrainy w dobie pandemii koronawirusa
2020-03-23

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Jak w tym momencie wygląda procedura ubiegania się i przyznawania wizy i kart pobytu dla obywateli Ukrainy?
• Co w sytuacji, w której dana osoba złożyła już dokumentację pozwalającą ubiegać się o kartę pobytu, a w międzyczasie, z powodu pandemii koronawirusa, pracodawca wypowiedział umowę lub zapowiedział taki krok w połowie kwietnia?
• Ilu cudzoziemców ( i ilu Ukraińców) obecnie ubiega się w UWojewódzkim o wizę/kartę pobytu?

Oto nasza odpowiedź:

Jak w tym momencie wygląda procedura ubiegania się i przyznawania wizy i kart pobytu dla obywateli Ukrainy?
Wojewoda nie wydaje wiz. Wizy wjazdowe do Polski są wydawane przez placówki konsularne znajdujące się poza granicami Polski (szczegóły: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wizy ).
Wojewoda na wniosek pracodawcy wydaje zezwolenia na pracę - jeżeli cudzoziemiec będzie w Polsce przebywać na podstawie wizy lub ruchu bezwizowego.
Wojewoda na wniosek cudzoziemca wydaje zezwolenia pobytowe (karty pobytu) jeżeli cudzoziemiec deklaruje chęć dłuższego pobytu w Polsce.   
W związku z podwyższonym ryzykiem, związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo klientów oraz pracowników Urzędu, od 16 marca 2020 r. do odwołania zawieszona została bezpośrednia obsługa klientów we wszystkich sprawach cudzoziemców.  Decyzje administracyjne zostaną wysłane pocztą. Wnioski oraz dokumenty dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców należy składać za pośrednictwem operatora publicznego (Poczta Polska)  i czekać na dalsze instrukcje z Urzędu lub – jeśli to możliwe – odłożyć aplikowanie w czasie. Na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców zamieszczono informacje dotyczące legalnego pobytu cudzoziemców w aktualnej sytuacji związanej ze stanem zagrożenia epidemicznego https://udsc.gov.pl/aktualnosci/ .
Wnioski dotyczące zezwoleń na pracę pracodawcy mogą składać za pośrednictwem poczty lub nie wychodząc z domu - elektronicznie przez portal www.praca.gov.pl.
•          Co w sytuacji, w której dana osoba złożyła już dokumentację pozwalającą ubiegać się o kartę pobytu, a w międzyczasie, z powodu pandemii koronawirusa, pracodawca wypowiedział umowę lub zapowiedział taki krok w połowie kwietnia?
Pracodawca (zezwolenie na pracę) lub cudzoziemiec (karta pobytu) zobowiązany jest powiadomić Wojewodę o ustaniu celu pobytu (w tym przypadku np. o rozwiązaniu umowy o pracę). Na tej podstawie Wojewoda uchyla zezwolenie na pracę lub cofa zezwolenie na pobyt. Wówczas istnieje możliwość podjęcia działań zmierzających do legalizacji pracy lub pobytu na innej podstawie
•          Ilu cudzoziemców ( i ilu Ukraińców) obecnie ubiega się w Urzędzie Wojewódzkim o wizę/kartę pobytu?
wizy:
Wojewoda nie wydaje wiz. Wizy wjazdowe do Polski są wydawane przez placówki konsularne znajdujące się poza granicami Polski (szczegóły: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wizy ).
karty pobytu:
W toku pozostaje 9302 wniosków dotyczących udzielenia cudzoziemcom zezwolenia na pobyt (karta pobytu), z czego 72% złożonych wniosków dotyczy obywateli Ukrainy. Aplikując o zezwolenia na pobyt, na okoliczności związane z wykonywaniem pracy powołuje się około 60% cudzoziemców. Pozostałe osoby aplikują z uwagi na naukę, pobyt z rodziną lub inne okoliczności.
zezwolenia na pracę:
W toku pozostaje 3 390 wniosków dotyczących udzielenia zezwolenia na pracę cudzoziemcom (wnioski złożone przez pracodawców), z czego 77% złożonych wniosków dotyczy obywateli Ukrainy.

Informacja MUW
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj