Ważny komunikat w sprawie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców
2020-04-01

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną dnia 31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa przewidująca m.in. szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce.
Wprowadzone przepisy umożliwią legalne pozostanie w kraju osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą opuścić Polski w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA WPROWADZONYCH PRZEPISÓW:
•    legalny pobyt cudzoziemców na podstawie wiz krajowych oraz zezwoleń na pobyt czasowy, który skończyłby się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
•    termin na składanie wniosków o legalizację pobytu,
•    ważność już wydanych zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,

ulega przedłużeniu

do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w zależności od tego, który z tych stanów obowiązywał jako ostatni.

Ważne! Przedłużenie legalnego pobytu/terminu na składanie wniosków/ważności już wydanych zezwoleń dotyczy sytuacji, w których ostatni dzień legalnego pobytu/terminu na składanie wniosku/ważności zezwolenia przypadnie na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (tj. od 14 marca 2020 r.).
Ważne! Przedłużenie ważności zezwolenia na pobyt czasowy oraz wizy krajowej nie wymaga wymiany karty pobytu lub umieszczenia nowej naklejki wizowej.

Ponadto analogicznie do powyższych założeń przesunięte zostaną terminy:
•    na opuszczenie przez cudzoziemców terytorium Polski,
•    dobrowolnego powrotu określone w decyzjach o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

Więcej informacji na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Zachęcamy do pobrania materiałów informacyjnych:  
Epidemia koronawirusa - specjalne rozwiązania dla cudzoziemców
Епідемія коронавірусу - спеціальні рішення для іноземців
Эпидемия коронавируса ‒ специальные решения для иностранцев
Coronavirus outbreak – special solutions for foreigners


Informacja MUW
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj