Koronawirus: wykorzystanie potencjału laboratoriów
2020-04-15

W początkowej fazie walki z koronawirusem wymazy z Małopolski wysyłane były najpierw do Narodowego Instytutu Zdrowia - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie, a następnie do sąsiednich województw (śląskiego, świętokrzyskiego), które jako pierwsze uruchomiły laboratoria. 12 marca 2020 r. udało się uruchomić diagnostykę SARS-CoV-2-RNA w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II. Aktualnie badania te wykonuje już siedem małopolskich laboratoriów.
 
Jak jeszcze szerzej wykorzystać ich potencjał? Tę kwestię wojewoda małopolski Piotr Ćwik omawiał z małopolskim państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym Jarosławem Foremnym oraz dyrektorami wydziałów MUW.

Badania w kierunku obecności SARS-CoV-2 RNA wykonywane są obecnie w następujących laboratoriach (https://wsse.krakow.pl/page/laboratoria-w-malopolsce-wykazane-przez-mpwis-jako-wykonujace-badania-w-kierunku-sars-cov-2/):

· SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Jakubowskiego 2,
· Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Prądnicka 80,
· 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3,
· Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ w Krakowie, ul. Gronostajowa 7A (materiał do badań zbiera i wydaje wyniki WSSE),
· Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1 (badania tylko na potrzeby własne),
· Synevo Sp. z o. o., ul. Balicka 35, Kraków,
· Diagnostyka Sp. z o. o., ul. Prof. Życzkowskiego 16, Kraków (brak rekomendacji MPWIS).
 
W ostatnim okresie wykonuje się około 500 badań na dobę. To liczba odpowiadająca bieżącemu zapotrzebowaniu, wynikającemu ze zleceń lekarzy i szpitali. Deklarowana maksymalna przepustowość laboratoriów jest jednak znacznie większa (praktycznie to 1500 badań na dobę).
 
Jak wskazał dyrektor Jarosław Foremny – wobec tak znacznego potencjału – MPWIS rekomenduje rozszerzenie profilaktycznych badań personelu medycznego oraz podopiecznych placówek takich jak domy pomocy społecznej czy zakłady opiekuńczo-lecznicze, a także pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych.
 
Drugim omawianym tematem były tzw. karetki wymazowe, czyli karetki zajmujące się pobieraniem wymazów do badań od osób kwarantannowanych.
 
Od 1 marca organizacją pobierania wymazów w całości zajmuje się WSSE w Krakowie, choć oczywiście jesteśmy w stałym i roboczym kontakcie także w związku z realizacją tego zadania.
 
Wymazy aktualnie są realizowane przez dwie karetki, obsługiwane przez żołnierzy (WOT i 6 Brygada Powietrznodesantowa), oraz 2 karetki obsługiwane przez Małopolską Kolumnę Transportu Sanitarnego. Te dwie ostatnie są wykorzystywane na mocy porozumienia między Wojewodą Małopolskim, MPWIS i Marszałkiem Województwa Małopolskiego. Dodatkowo jeszcze jedna karetka będzie w pierwszej kolejności wykorzystywana na potrzeby Szpitala Uniwersyteckiego.
 
Średnio 4 karetki pobierają około 80 wymazów na dobę. Priorytetowo traktowane są zlecenia dotyczące personelu medycznego, pracowników infrastruktury krytycznej oraz osób przebywających w kwarantannie domowej, po kontakcie z osobami, u których stwierdzono zakażenie. Także w tym zakresie zlecenia realizowane są płynnie, w oparciu o bieżące zlecenia, natomiast porozumienie z Marszałkiem Województwa dodatkowo rozszerza możliwości pobierania wymazów w ramach działań profilaktycznych.

20200415 laboratoria 20200415 laboratoria
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj