Wspólna pamięć o I wojnie światowej
2020-04-23

– Polsko-węgierska współpraca wyraża się między innymi we wspólnej opiece nad grobami i cmentarzami z I wojny światowej znajdującymi się głównie na terenie Małopolski, gdzie pochowani są żołnierze węgierscy walczący w szeregach armii austro-węgierskiej. To jest nasz wspólny obowiązek wobec tych, którzy polegli z dala od swoich domów. Małopolska ziemia przechowuje tę trudną historię. Odnawiając cmentarze, oddajemy honor poległym, ale też w ten sposób podkreślamy wspólnotę losów i też wspólnotę celów – mówi wojewoda Piotr Ćwik.

9 maja 2019 roku pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Instytutem i Muzeum Historii Wojen na Węgrzech zostało zawarte porozumienie, na mocy którego odnowione zostały trzy małopolskie cmentarze z okresu I wojny światowej: nr 131 w Stróżach koło Grybowa, który remontowany był z budżetu Wojewody Małopolskiego (koszt około 183 tys. zł) oraz nr 184 w Brzozowej (koszt około 100 tys. zł.) i nr 296 w Paleśnicy (koszt przeszło 150 tys. zł), których remont został sfinansowany w całości ze środków przekazanych przez stronę węgierską. O tym porozumieniu pisaliśmy tutaj: http://muw.pl/PressArticlePage.aspx?id=11178

Postanowienia zawartego porozumienia zostały w pełni wykonane. Prace remontowo-konserwatorskie prowadzone przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie na cmentarzu nr 131 w Stróżach zrealizowane zostały w 2019 roku. Na cmentarzach finansowanych w całości przez Ministerstwo Obrony Węgier prace wykonane zostały w marcu tego roku. Nasz Urząd wspierał stronę węgierską na etapie wyboru wykonawcy poprzez pośredniczenie w kontaktach z polskimi firmami konserwatorskimi. MON Węgier podpisał umowę z polskim wykonawcą z Paszyna.

Nie są to jedyne przykłady takiej dobrej współpracy. Podpisane w maju 2019 roku porozumienie z Instytutem i Muzeum Historii Węgier było już piątym tego typu dokumentem. Pierwsze porozumienie podpisano w 2014 roku i dotyczyło I etapu prac przy cmentarzu w Limanowej na wzgórzu Jabłoniec, które dla Węgrów ma takie znaczenie jak dla Polaków Monte Cassino. Prace kontynuowano w 2015 roku w oparciu o kolejne porozumienie. W latach 2016-2017 wykonaliśmy w ramach kolejnych dwóch porozumień remonty na trzech cmentarzach małopolskich: nr 118 w Staszkówce (gmina Moszczenica),nr 121 w Biesnej (gmina Łużna)oraz nr 136 w Zborowicach (gmina Ciężkowice). Wspomniane porozumienia zakładały współfinansowanie prac przez obie strony porozumień, a remonty prowadził MUW. Od 2018 roku strona węgierska sama zawiera umowy na wybrane cmentarze i przedmiotem remontu finansowanego wówczas przez Ministerstwo Obrony Węgier był cmentarz nr 126 we Florynce (gmina Grybów).

Jednym z działań, które udało się sfinalizować w 2020 roku, jest remont cmentarza nr 296 w Paleśnicy w gminie Zakliczyn. Prace prowadziła gmina Zakliczyn ze środków z budżetu Wojewody Małopolskiego przekazanych na ten cel w formie dotacji. Spoczywa tam 67 żołnierzy armii austro-węgierskiej w 10 mogiłach zbiorowych i 21 grobach pojedynczych. Polegli oni 2 października 1914 i 3 kwietnia 1915 roku. Koszty remontu poniosła strona węgierska.

Wcześniej - w 2019 roku - ze środków Wojewody Małopolskiego przekazanych w formie dotacji gminie Zakliczyn wyremontowany został cmentarz nr 295 w Paleśnicy (w zakresie kamiennego ogrodzenia), zaś w 2018 roku cmentarz nr 293 Zakliczynie, na którym spoczywa 12 żołnierzy wyznania mojżeszowego (I wojenny cmentarz żydowski) oraz ogrodzenie cmentarza nr 294 położonego również w Zakliczynie.

Jako odpowiedzialna w naszym Urzędzie za realizację porozumień z Węgrami – dyrektor Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego MUW Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk odznaczona została przez Ministra Obrony Węgier „Tytułem Honorowym za Pielęgnację Węgierskich Grobów Wojennych złotego stopnia”, którą odebrała w Budapeszcie we wrześniu 2019 roku.


Zdjęcia: MUW, Miasto i Gmina Zakliczyn

202004023 cmentarze wojenne 202004023 cmentarze wojenne 202004023 cmentarze wojenne 202004023 cmentarze wojenne 202004023 cmentarze wojenne 202004023 cmentarze wojenne 202004023 cmentarze wojenne 202004023 cmentarze wojenne 202004023 cmentarze wojenne 202004023 cmentarze wojenne 202004023 cmentarze wojenne
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj