Wokół decyzji ZRID dla odcinka nowej „zakopianki”
2020-04-21

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Co jeszcze stoi na przeszkodzie wydaniu przez Wojewodę decyzji ZRID dla odcinka nowej „zakopianki” Rdzawka – Nowy Targ. I kiedy takiej decyzji można się spodziewać. Bo Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych jest tudzież wykonawca są gotowi do rozpoczęcia robót w maju.  

Oto nasza odpowiedź:

Informacja dotycząca „zakopianki” czyli budowy odcinka drogi krajowej nr 47, klasy GP, w nowym przebiegu, relacji Rabka Zdrój – Zakopane na odcinku Rdzawka – Nowy Targ od km 5+009 do km 21+104. 

Nazwa w zrid: Budowa nowego przebiegu drogi krajowej nr 47 klasy GP relacji Rabka Zdrój – Zakopane na odcinku Rdzawka – Nowy Targ od km 5+009 do 21+104 o długości 16,095 km w województwie małopolskim, powiecie nowotarskim, na terenie gminy Rabka Zdrój w miejscowości Rdzawka, gminy Raba Wyżna w miejscowości Sieniawa, gminy Nowy Targ w miejscowościach Klikuszowa i Lasek oraz w mieście Nowy Targ (znak sprawy: WI-XI.7820.1.57.2019.MS) złożonego z 24 września 2019 r. (data wpływu do Kancelarii Urzędu: 24 września 2019 r.) skorygowanego i uzupełnionego 18 grudnia 2019 r., 9 stycznia 2020 r. i 17 stycznia 2020 r., przez pełnomocnika reprezentującego inwestora: Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na terenie województwa małopolskiego, w powiecie nowotarskim, w gminie Rabka Zdrój, w miejscowości Rdzawka, w gminie Raba Wyżna w miejscowości Sieniawa, gminie Nowy Targ w miejscowościach Klikuszowa i Lasek oraz w mieście Nowy Targ.

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje budowę nowego przebieg drogi krajowej nr 47 o długości 16,095 km jako dwujezdniowej, dwupasowej, dwukierunkowej o szerokości 22,0 m w tym 2 x 2 pasy ruchu o szerokości 3,5 m oraz pas dzielący min. 5,0 m.

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje między innymi:

- budowę 4 węzłów drogowych:

· węzła „Obidowa” w km 9+798,00 drogi krajowej nr 47 typu WB,

· węzła „Klikuszowa” w km 14+081,00 drogi krajowej nr 47 typu WB,

· węzła „Nowy Targ Zachód” w km 18+865,00 drogi krajowej nr 47 typu WB,

· węzła „Nowy Targ Południe” w km 20+241,00 drogi krajowej nr 47 typu WA,

- budowę, rozbudowę i rozbiórkę innych dróg publicznych,

- budowę nowych skrzyżowań oraz przebudowę istniejących,

- budowę dodatkowych jezdni, w celu obsługi terenu przyległego do pas drogowego i zapewnieniu dostępu do drogi publicznej,

- budowę wielu obiektów inżynierskich: wiaduktów drogowych, przejść dla zwierząt, mostów, przepustów,

- budowę ekranów odbijających, pochłaniających, przeciwolśnieniowych,

- budowę i rozbiórkę zjazdów indywidualnych oraz publicznych,

- przebudowę koryta rzeki Raba,

- budowę wjazdów awaryjnych,

- budowę chodników i ścieżek rowerowych,

- budowę odwodnienia drogowego wraz z budową zbiorników powierzchniowych i podziemnych,

- budowę kanału technologicznego,

- budowę, przebudowę i rozbiórkę sieci uzbrojenia terenu,

- budowę i rozbiórkę obiektów tymczasowych,

- rozbiórkę istniejących obiektów nie przewidzianych do dalszego użytkowania tj.: istniejących obiektów inżynierskich, budynków mieszkalnych, budynków gospodarczych przemysłowych i magazynowych, ogrodzeń, istniejących nawierzchni dróg, itd.,

- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.

Do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowej brakuje:

- zakończenia aktualnie prowadzonej ponownej oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia (konsultacje społeczne trwają jeszcze do końca kwietnia + czas na oczekiwanie ewentualnych uwag pocztą ok. 2 tyg.), wynikającej z obowiązku nałożonego w decyzji środowiskowej. Po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wyda postanowienie uzgadniające realizację projektowanego przedsięwzięcia. Następnie Wojewoda wyda decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (druga połowa maja br.).


Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj