Wokół koronawirusa
2020-04-27

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Niepołomice - w osobie p.o. burmistrza Krystiana Zielińskiego - poinformowały, że "W Hotelu w Zamku Królewskim przebywać będą osoby objęte izolacją w związku z koronawirusem. Hotel jest jedynym miejscem w naszej gminie, w którym osoby takie mogą przebywać bezpiecznie zarówno dla siebie, jak i dla innych. Pokoje zostały odpowiednio przygotowane. Osoby poddane kwarantannie będą izolowane, czyli odcięte od kontaktu z innymi ludźmi, a jednocześnie pozostaną pod dobrą i profesjonalna opieką medyczną zapewnianą przez Starostwo. Koszty ich pobytu i wyżywienia pokrywane mają być z budżetu państwa".

Czyli - nie będzie - na razie - izolatorium/ośrodka kwarantanny w Niepołomicach, ani w powiecie wielickim? a ośrodek w Grabiu pozostaje ośrodkiem kwarantanny?

Oto nasza odpowiedź:

Przede wszystkim izolatorium to coś innego niż obiekt kwarantanny zbiorowej.
Aktualny wykaz zatwierdzonych miejsc kwarantanny zbiorowej opublikowany jest w BIP-ie (https://bip.malopolska.pl/e,pobierz,get.html?id=2326826). Jeżeli jakieś zmiany zostaną zatwierdzone, wykaz zostanie zaktualizowany. Pytanie Starosty o zmianę dotyczącą miejsca kwarantanny zbiorowej jest analizowane. Jak można zobaczyć w wykazie, do którego odsyła link, aktualnie żadne zmiany w tym zakresie nie zostały wprowadzone.

Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj