Poszerzenie bezpośredniej obsługi klientów w sprawach paszportowych
2020-05-08

Od 11 maja 2020 r. rozszerzamy bezpośrednią obsługę klientów ubiegających się o wydanie paszportu w niżej wymienionych 9 lokalizacjach w Małopolsce:

w siedzibach Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- w Krakowie, ul. św. Sebastiana 9-11
- w Tarnowie, al. Solidarności 5-9
- w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52

Obsługa klientów w ww. lokalizacjach odbywać się będzie w godzinach:
poniedziałek: 9.15-16.30
wtorek-piątek: 8.00-15.00

w Terenowych Punktach Paszportowych zlokalizowanych w starostwach powiatowych:

- w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2
poniedziałek: 7.15-16.00
wtorek-czwartek: 7.15-14.00
piątek: 7.15-12.00

- w Olkuszu, ul. Mickiewicza 2
poniedziałek-piątek: 9.15-12.30

- w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14
poniedziałek-piątek: 8.00-14.30

- w Wadowicach, ul. Batorego 2
poniedziałek, środa, czwartek: 8.00-14.30
wtorek: 8.00-15.30
piątek: 8.00-13.30

- w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10
poniedziałek, środa, czwartek: 8.00-14.30
wtorek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-13.00

- w Limanowej, ul. Józefa Marka 9
poniedziałek-piątek: 8.15-14.30


Złożenie wniosku paszportowego oraz odbiór paszportu możliwe będą wyłącznie po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji terminu wizyty, której można dokonać w  poniedziałki od 9.00 do 17.00 oraz wtorek-piątek od 8.00 do 15.00, dzwoniąc pod podane niżej numery telefonów:

Osoby zamierzające złożyć wniosek paszportowy lub odebrać paszport w Punkcie Paszportowym w Krakowie, Chrzanowie, Olkuszu, Oświęcimiu, Nowym Targu, Wadowicach dokonują rezerwacji terminu wizyty pod numerami telefonu:
- 12 39 21 829
- 12 39 21 810


Osoby zamierzające złożyć wniosek paszportowy lub odebrać paszport w Punkcie Paszportowym w Tarnowie dokonują rezerwacji terminu wizyty pod numerami telefonu:
- 14 69 63 100
- 14 69 63 412


Osoby zamierzające złożyć wniosek paszportowy lub odebrać paszport  w Punkcie paszportowym w Nowym Sączu oraz w Limanowej dokonują rezerwacji terminu wizyty pod numerami telefonu:
- 18 54 02 206
- 18 54 02 302


W trosce o wspólne bezpieczeństwo wprowadzone zostaną niezbędne środki ostrożności, w tym ograniczenia dotyczące liczby klientów przebywających w siedzibach Wydziału Spraw Obywatelskich oraz Terenowych Punktach Paszportowych:

I. Liczba klientów mogących jednocześnie przebywać na salach obsługi będzie odpowiadać liczbie czynnych stanowisk obsługowych.
Prosimy o przybycie kilka minut przed umówioną wizytą (wcześniejsze wejście do Urzędu nie będzie możliwe).

II. Należy pamiętać o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk (przy wejściu na salę obsługi klientów) – w celu identyfikacji tożsamości wnioskodawcy konieczne będzie chwilowe odsłonięcie twarzy.
Prosimy również o zabranie własnych przyborów do pisania.

III. W celu ograniczenia czasu obsługi prosimy w miarę możliwości o wcześniejsze dokonanie opłaty paszportowej na konto:
MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
NBP Oddział Okręgowy w Krakowie
08 1010 1270 0051 2222 3100 0000

oraz przedłożenie fotografii, dotychczas posiadanego paszportu, a w przypadku gdy dokument ten stracił ważność również ważnego dowodu osobistego.

Lista niezbędnych dokumentów znajduje się w opisach procedur na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Kierując się troską o Państwa bezpieczeństwo, nadal rekomendujemy ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie.

Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj