Częściowe wznowienie obsługi klientów w Wydziale Spraw Cudzoziemców
2020-05-12

Od środy 13 maja 2020 r. Wydział Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie częściowo wznawia bezpośrednią obsługę klienta.

W pierwszym etapie uruchamiamy jedynie stanowiska do odbioru kart pobytu.

W najbliższym czasie będziemy się z kontaktować z osobami, których karty są gotowe do odbioru. Sugerujemy sprawdzanie wiadomości SMS oraz poczty, w tym także poczty elektronicznej.


Będziemy przyjmować jedynie te osoby, z którymi wcześniej skontaktujemy się telefonicznie lub wyślemy SMS bądź wiadomość e-mail. Prosimy cierpliwie czekać na kontakt z naszej strony.

Ze względów bezpieczeństwa prosimy nie przychodzić do Urzędu bez wyznaczonego terminu wizyty.

Odbiór karty pobytu w Nowym Sączu jest możliwy po umówieniu terminu wizyty pod numerem tel. 18 540 23 41.

Cudzoziemiec może odebrać kartę pobytu jedynie osobiście, posiadając ważny dokument tożsamości (paszport), po przedłożeniu dowodu uiszczenia opłaty. Jeśli karta pobytu została wydana cudzoziemcowi, który nie ukończył 13. roku życia, kartę tę odbiera jego przedstawiciel ustawowy lub kurator. Czynność odbioru karty pobytu nie wymaga obecności tłumacza ani pełnomocnika. Dlatego do stanowiska może podejść wyłącznie właściciel karty pobytu.

W dalszym ciągu pozostaje wyłączona bezpośrednia obsługa klienta w innych sprawach, które są załatwiane drogą telefoniczną, elektroniczną lub pocztową.

Decyzje administracyjne zostaną wysłane pocztą.

Informacja telefoniczna i e-mailowa dotycząca spraw cudzoziemców obsługiwana będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Informacja ogólna:
12 39 21 804, 12 39 21 868
email: info.opt@muw.pl

Informacja w sprawach pilnych:
12 39 21 983

W razie pytań dotyczących zachowania w trakcie epidemii zachęcamy także do kontaktu z nami za pośrednictwem Skype’a na profilu: E-konsultant info.opt. Więcej informacji na stronie https://www.facebook.com/E-konsultant-infoopt-102285121458132/

Dodatkowe informacje znajdują się w zakładce: https://muw.pl/default.aspx?page=cudzoziemcy

Wydział Cudzoziemców
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj