Wokół koronawirusa
2020-05-15

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Szpital w Bochni zwraca uwagę na problem konieczności długiego oczekiwania na wyniki testów na koronawirusa. O sprawie pisaliśmy już na łamach Bochnianin.pl, cytując na wskazane komplikacje jakie wywołuje brak szybkich wyników.

"Szpital Powiatowy w Bochni traci duże ilości środków ochrony osobistej, bo nie ma dostępu do szybkiej diagnostyki zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Ostatnio pacjenci czekali na wyniki testów aż 6 dni (!). W tym czasie większość zdążyła opuścić szpital." Całość artykułu tutaj: https://bochnianin.pl/23760/testy-na-koronawirusa-bochenski-szpital-czekal-na-wyniki-az-6-dni/ 

Bardzo proszę o odpowiedź na pytania: 

- z czego wynikają opóźnienia?

- dlaczego szpitale nie mogą zlecać testów prywatnym laboratoriom?

- czy jest szansa, że ten stan rzeczy się zmieni?


Oto nasza odpowiedź:

Proszę wybaczyć, ale Urząd Wojewódzki nie wykonywał tamtych badań laboratoryjnych, ani żadnych innych. Organizacja badań laboratoryjnych nie należy do kompetencji Urzędu Wojewódzkiego.

Lista laboratoriów wykonujących badania pod kątem SARS-CoV-2 jest natomiast dostępna na stronie WSSE w Krakowie: https://wsse.krakow.pl/page/laboratoria-w-malopolsce-wykazane-przez-mpwis-jako-wykonujace-badania-w-kierunku-sars-cov-2/ Koordynacją badań w województwie zajmuje się WSSE. 

Jak Pan zobaczy, na tej liście znajdują się również laboratoria prywatne. Jest możliwe zlecanie im testów, mają podpisane umowy z NFZ. 

Urząd Wojewódzki nie ma jednak wiedzy, jakimi materiałami („wymazówkami”) dysponuje konkretny szpital i gdzie może wysyłać swoje wymazy, aby były one kompatybilne z aparaturą w danym laboratorium.

Niezależnie od tego po otrzymaniu sygnału o możliwym wydłużonym czasie oczekiwania na przekazanie wyniku do Szpitala w Bochni przekazaliśmy ten sygnał do laboratorium Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie z prośbą o zwrócenie uwagi na takie sytuacje. Jednocześnie mamy świadomość, jak ogromną pracę wykonuje każdego dnia to laboratorium i jak strategiczna jest jego rola dla całego województwa. Obciążenia tego laboratorium są znaczne i to, że incydentalnie zdarzają się opóźnienia w przekazywaniu wyników, w naszym przekonaniu nie wpływa na wysoką ocenę jego pracy.  


Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj