Wokół powołania kornera
2020-05-15

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

W myśl obecnych zapisów, na czas pandemii wojewoda powołuje koronera do stwierdzania zgonów osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem. Kogo wojewoda powołał na to stanowisko i w jaki sposób osoba ta pełni swoją funkcję?

Oto nasza odpowiedź:

Taka osoba nie została jeszcze powołana. Podjęliśmy jednakże kroki do zrealizowania tego zadania. Odbyliśmy wstępne rozmowy z kandydatami (zgłoszonymi za pośrednictwem starostów i prezydentów miast na prawach powiatu w województwie). Dodatkowo ogłosiliśmy na stronie internetowej Urzędu informację o poszukiwaniu kandydatów na ww. stanowisko. Aktualnie trwają ustalenia dotyczące zasad wynagradzania, co jest niezbędnym elementem dla podpisania stosownych umów.


Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj