Porozumienie o współdziałaniu w realizacji Pakietu Edukacyjnego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej
2020-05-26

W I Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie odbyło się dziś uroczyste podpisanie przez wicewojewodę Zbigniewa Starca, Martę Malec-Lech Członka Zarządu Województwa Małopolskiego oraz małopolską kurator oświaty Barbarę Nowak porozumienia o współdziałaniu w realizacji Pakietu Edukacyjnego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Jest ono odpowiedzią na zdiagnozowane w czasie pandemii pilne i strategiczne potrzeby wsparcia oświaty w regionie. Elementem Tarczy jest projekt Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE – regionalne centrum wsparcia systemu edukacji w Małopolsce w jego innowacyjnej modernizacji i transformacji cyfrowej. Siedzibą placówki będzie Tarnów.

Partnerami Porozumienia są Samorząd Województwa Małopolskiego, Wojewoda Małopolski, Małopolski Kurator Oświaty.

Inicjatywa będzie finansowana ze specjalnie wydzielonego na potrzeby edukacyjne pakietu Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – skupiającego działania samorządowych władz Małopolski na zapobieganiu negatywnym zmianom spowodowanym pandemią COVID-19. Wszelkie zadania będą prowadzone w ramach 30 mln zł, pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu państwa. Warto dodać, że finalna wartość Pakietu Edukacyjnego wyniesie w sumie 35 mln zł, bowiem dodatkowe środki w wysokości 5 mln zł, pochodzące z budżetu województwa, zostaną wykorzystane na zapewnienie wypoczynku oraz czasu wolnego dzieci i młodzieży – zdalnie i cyfrowo.

Organizatorem i operatorem centrum HUMINE jest Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” – wiodąca w kraju na polu edukacji cyfrowej organizacja, grupująca ekspertów i praktyków w tej dziedzinie. https://www.mwi.pl

W realizacji powierzonych zadań Małopolskie Laboratorium  Edukacji Cyfrowej HUMINE współpracować będzie z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, uczelniami wyższymi oraz innymi instytucjami i organizacjami działającymi na polu cyfrowej transformacji edukacji.

Realizacja projektu opierać się będzie na ścisłej współpracy z Małopolskim Kuratorem Oświaty.

Główny cel projektu:

  1. Przeciwdziałanie negatywnym zmianom spowodowanym pandemią COVID-19 oraz przygotowanie szeroko rozumianej edukacji na sprawne działanie.
  2. Transformacja cyfrowa szkół i podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych społeczności szkolnej: dyrektorów, nauczycieli, uczniów i ich rodziców.

Cyfrowa transformacja szkół będzie realizowana etapowo i będzie dotyczyć kilku istotnych obszarów:  

a) Zapewnienie infrastruktury cyfrowej. Szkoły zostaną wyposażone w sprzęt i oprogramowanie komputerowe, nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia cyfrowe. Sprzęt będzie mógł być użyczany uczniom i nauczycielom.

b) Podnoszenie kompetencji metodyczno-cyfrowych dyrektorów i nauczycieli ze szczególnym naciskiem na kształtowanie świadomości celowości wykorzystania technologii w nauczaniu. Dyrektorzy i nauczyciele w celu podnoszenia kwalifikacji metodyczno-cyfrowych skorzystają m.in. z certyfikowanych szkoleń i warsztatów organizowanych przez Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE. Utworzone zostaną Lokalne Punkty Konsultacyjne.

c) Zainteresowanie ucznia aktywnym udziałem w lekcjach, nauka samodzielnego myślenia, budowanie kreatywności. Realizacja kursów zawodowych w formie zdalnej dla uczniów szkół zawodowych z uwzględnieniem cyfrowych wyzwań rynku pracy.

W ramach innowacyjnego projektu, po raz pierwszy w Polsce, na skalę Regionu powstaną w Małopolsce „szkoły modelowe”, które po przejściu transformacji cyfrowej będą służyć swoim doświadczeniem i wiedzą innym placówkom.
W zakresie realizowanego przedsięwzięcia Małopolski Kurator Oświaty będzie prowadził współpracę z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ministerstwem Cyfryzacji.
Wojewoda Małopolski podejmie działania promocyjne.

20200526 Podpisanie porozumienia 20200526 Podpisanie porozumienia 20200526 Podpisanie porozumienia 20200526 Podpisanie porozumienia 20200526 Podpisanie porozumienia 20200526 Podpisanie porozumienia 20200526 Podpisanie porozumienia 20200526 Podpisanie porozumienia
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj