Wokół zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców
2020-05-20

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Chciałem się zorientować w jaki sposób cudzoziemcy (np. obywatele Białorusi), którzy przebywają na terenie RP na podstawie wizy Schengen, mogą uzyskać prawo pobytu czasowego np. z uwagi na potrzebę opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny (obywatelem RP). Dotychczasowa procedura wymagała osobistego złożenia dokumentów: jak obecnie powinni się zachować aby nadać bieg sprawie ( fakt złożenia dokumentów odnotowywany jest pieczęcią w paszporcie). Czy można się w takiej sprawie umówić indywidualnie? 

Oto nasza odpowiedź: 

Wydział Spraw Cudzoziemców częściowo wznowił bezpośrednią obsługę klienta, lecz nie dotyczy to składania wniosków. W dalszym ciągu wnioski oraz dokumenty dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców należy składać za pośrednictwem operatora publicznego (Poczta Polska) lub – jeśli to możliwe – odłożyć w czasie. Wnioski o pobyt czasowy, stały i pobyt rezydenta długoterminowego UE należy nadać na poczcie najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu i czekać na dalsze instrukcje z urzędu.  


Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj