Obwodnica Rybnej staje się faktem
2020-06-04

Wśród inwestycji realizowanych z Funduszu Dróg Samorządowych są m.in. połączenia i skróty usprawniające poruszanie się w danym regionie. Taki wymiar będzie miała obwodnica Rybnej w gminie Czernichów. Jej powstanie da mieszkańcom miejscowości oddech ulgi. Powstanie zarazem bezpieczne, komfortowe i bezpośrednie połączenie drogi wojewódzkiej nr 780 z drogą powiatową nr 2191K.

Dziś wojewoda małopolski Piotr Ćwik podpisał z zastępcą wójta gminy Czernichów Maciejem Gędłkiem umowę potwierdzającą przyznanie gminie z Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowania na realizację tej inwestycji. W uroczystości uczestniczył minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, starosta krakowski Wojciech Pałka.

– Wszyscy jesteśmy zaangażowani w poprawę życia lokalnej społeczności. Budowa nowych dróg gminnych i powiatowych służy przede wszystkim ich mieszkańcom i pozwala likwidować wykluczenie komunikacyjne. Dziękuję władzom gminy Czernichów za determinację, odwagę i za przygotowanie wniosku o dofinansowanie budowy obwodnicy Rybnej. Dziękuję również panu wojewodzie Piotrowi Ćwikowi i jego zespołowi za zaangażowanie w projekty związane z Funduszem Dróg Samorządowych – mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

- To jedna z tych inwestycji, które pokazują, jak głęboki sens ma Fundusz Dróg Samorządowych. Wyprowadzenie ruchu z Rybnej to element kompleksowego rozwiązania drogowego poprawiającego bezpieczeństwo w gminie Czernichów i usprawniającego połączenie z drogą wojewódzką. 202,5 mln zł, czyli pula, która w tym roku przypadła Małopolsce z Funduszu Dróg Samorządowych, to realna szansa na podnoszenie standardów dróg lokalnych. Te środki w aktualnej sytuacji okazują się też swoistą gwarancją dla wielu miejsc pracy. To właśnie w inwestycjach infrastrukturalnych widzimy bowiem szansę na rozpędzenie się naszej gospodarki – mówił wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Inwestycja „Budowa drogi gminnej (obwodnicy) w miejscowości Rybna, w km 0+000,00 do 3+270,13 od skrzyżowania z drogą powiatową K2191 do skrzyżowania z drogą wojewódzką” będzie realizowana od 2020 do 2022 roku. Wartość zadania to 24 713 049,18 zł. Gmina Czernichów na jego wykonanie otrzyma z Funduszu Dróg Samorządowych 18 781 916,00 zł (czyli 76% kosztów). Całkowita długość planowanej inwestycji to 3,27 km.

W ramach zadania zostaną wykonane:
- jezdnia o przekroju poprzecznym (1x2) o szerokości pasa ruchu 3,00 m;
- pobocze gruntowe obustronne o szerokości 1,00 m;
- odwodnienie za pomocą rowów otwartych (obustronnych);
- rozwiązania specjalne poprawiające stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, m.in. oświetlenie uliczne, budowa wyniesionego przejścia dla pieszych oraz przejścia dla pieszych z wyspą dzielącą, dedykowane oświetlenie przejścia dla pieszych, oznakowanie aktywne na przejściu dla pieszych, radar ze znakiem informującym o prędkości ruchu pojazdu.

Gmina Czernichów ze wsparcia w ramach Funduszu Dróg Samorządowych skorzystała już wcześniej. W 2019 roku dzięki przyznanemu dofinansowaniu zostały zrealizowane następujące inwestycje: „Przebudowa drogi gminnej nr 601911K w km 0+400-0+434 wraz z budową przepustu ramowego w km 0+413 - 0+419 w miejscowości Przeginia Narodowa” (dofinansowanie: 202 568,00 zł) oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 601891K w km 0+370,50-2+340,89 w miejscowości Dąbrowa Szlachecka” (dofinansowanie: 801 924,00 zł).

20200604 Podpisanie umowy Rybna 20200604 Podpisanie umowy Rybna 20200604 Podpisanie umowy Rybna 20200604 Podpisanie umowy Rybna 20200604 Podpisanie umowy Rybna 20200604 Podpisanie umowy Rybna 20200604 Podpisanie umowy Rybna 20200604 Podpisanie umowy Rybna 20200604 Podpisanie umowy Rybna mapa RybnaFDS 2020 Małopolskawegnfkiju
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj