Koronawirus: aktualna sytuacja w powiecie tarnowskim
2020-06-07

Trwają intensywne działania w powiecie tarnowskim. W związku z ogniskiem zakażenia koronawirusem w Tuchowie, wojewoda małopolski Piotr Ćwik pozostaje w stałym kontakcie z Małopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnowie, a także starostą tarnowskim i dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Tuchowie. W pełni zaangażowane są także służby wojewody. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana, podejmowane są kolejne działania.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, do pobierania wymazów skierowane zostały dwie, specjalne karetki wojskowe. Pierwszą z nich obsługuje 11. Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej, drugą 6. Brygada Powietrznodesantowa. Prowadzenie wymazów odbywa się w uzgodnieniu z Inspekcją Sanitarną. Wczoraj pobrano materiał do badania od księży redemptorystów oraz pracowników Domu Pomocy Społecznej, który funkcjonuje w pobliżu klasztoru w Tuchowie. Dzisiaj wymazy pobierane były w dalszym ciągu od pracowników DPS-u, sióstr zakonnych i pensjonariuszy.

W ciągu tych dwóch dni badaniom w ramach ogniska poddano łącznie blisko 150 osób.

Jak wynika z danych przekazanych przez służby sanitarne, w powiecie tarnowskim aktualnie w kwarantannie przebywa 270 osób. Natomiast nadzorem epidemiologicznym objętych jest 540.

Końcem ubiegłego tygodnia, zgodnie z decyzją wojewody Piotr Ćwika, do Domu Pomocy Społecznej w Tuchowie przekazane zostały środki ochrony osobistej, w tym m.in. fartuchy, czepki chirurgiczne, ochraniacze na buty, rękawiczki jednorazowe, maseczki włókninowe, przyłbice i płyny do dezynfekcji.

Jeżeli pojawi się taka potrzeba – z Wojewódzkiego Magazynu Obrony Cywilnej oraz Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego dla Małopolski, wydane zostaną kolejne środki niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz minimalizowania rozprzestrzeniania się wirusa.


Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj