Ulewne opady w Małopolsce
2020-06-21

Małopolska zmaga się ulewnymi opadami deszczu. Prawie całe nasze województwo objęte jest ostrzeżeniem hydrologicznym trzeciego (najwyższego) stopnia o wezbraniach z przekroczeniem stanów alarmowych (http://www.pogodynka.pl/ostrzezeniahydro).

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik zwołał rano sztab kryzysowy, na którym omówiono dotychczasowy przebieg gwałtownych zjawisk pogodowych, które miały miejsce w ciągu ostatniej doby, jak również ich rozwój w najbliższych godzinach.

- Trudne chwile za wieloma mieszkańcami Małopolski. Z niepokojem patrzymy w niebo. Służby już podjęły liczne interwencje, a zapewne jeszcze wiele pracy przez nami, gdyż sytuacja jest dynamiczna. Straż Pożarna jest w pełnej gotowości do dalszych, intensywnych działań. Jesteśmy też w kontakcie z samorządami choćby pod kątem przekazywania informacji na temat wsparcia finansowego dla poszkodowanych mieszkańców. Miejmy nadzieję, że niebawem sytuacja zacznie się uspokajać, choć oczywiście wszyscy mamy świadomość, że musimy się liczyć z siłą żywiołu – mówi wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

INFORMACJA dotycząca sytuacji hydro-meteorologicznej na terenie województwa małopolskiego w okresie 20-21.06.2020 r.

Według ostatnich danych, w ciągu ostatniej doby PSP interweniowała 300 razy w związku z nawalnymi opadami deszczu, szczególnie w powiatach myślenickim, limanowskim, wielickim, i bocheńskim.

Interwencje PSP i OSP:

- powiat myślenicki: około 80 interwencji przy zaangażowaniu 600 ratowników,

- powiat limanowski: około 170 interwencji przy zaangażowaniu 1093 ratowników,

- powiat bocheński: około 50 interwencji przy zaangażowaniu 150 ratowników.

Aktualnie alarm przeciwpowodziowy obowiązuje w powiatach: myślenickim, bocheńskim i limanowskim.

Stany ostrzegawcze i alarmowe według ostatnich danych - tabela poniżej.

TAURON DYSTRYBUCJA S.A.:

Informacja o nieplanowanych wyłączeniach dostarczania energii elektrycznej.

Łączna liczba stacji pozbawionych dostarczania energii elektrycznej: 24

Łączna szacunkowa liczba klientów pozbawionych dostarczania energii elektrycznej: 1397

Pomoc dla poszkodowanych 

Przypomnijmy, że osoby/rodziny, które poniosły straty, mogą uzyskać wsparcie. W tym celu należy kontaktować się z właściwym gminnym ośrodkiem pomocy społecznej.

Pomoc w formie zasiłku celowego na zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb w związku z koniecznością usuwania skutków zdarzeń mających znamiona klęski żywiołowej przyznawana jest w kwotach do 6 tys. złotych. Na remont budynku lub lokalu mieszkalnego można uzyskać zasiłek do 20 tys. złotych, natomiast na odbudowę budynku lub lokalu mieszkalnego wsparcie finansowe może wynieść do 200 tys. złotych. W przypadku budynków gospodarczych służących zaspakajaniu niezbędnych potrzeb osoby/rodziny wysokość pomocy wynosi maksymalnie do 100 tys. zł, niezależnie od liczby uszkodzonych obiektów. 

Gminy mogą starać się o pomoc z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Po sporządzeniu listy uszkodzonych budynków samorząd przygotowuje wniosek o dotację na wypłatę zasiłków dla osób/rodzin poszkodowanych i kieruje go do wojewody. Kompletne i prawidłowo przygotowane wnioski wojewoda przekazuje do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Gminy mogą również wypłacać zasiłki ze środków własnych, a następnie wnioskować o zwrot tych środków z budżetu państwa.

Bezpośrednio po zakończeniu posiedzenia sztabu kryzysowego, wojewoda małopolski Piotr Ćwik wraz z małopolskim komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Piotrem Filipkiem udał się do Łapanowa, który znacznie ucierpiał wskutek ostatnich ulew.WZZK_syt_met_w_woj4WZZK_syt_met_w_woj7Łapanów_podtopienia2Łapanów_podtopienia3Łapanów_podtopienia2020_06_21_stany_wód
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj