Mozart kontra Sinatra, Srebrna Akademia, Czas (na) Seniora!... Rozstrzygnięcie naboru w ramach Rządowego Programu ASOS 2020
2020-06-22

Dziś w Małopolsce gościł sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed. Spotkanie z beneficjentami Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych było okazją do przekazania symbolicznych czeków potwierdzających dofinansowanie łącznie 35 projektów, które będą realizowane w naszym województwie w ramach programu ASOS. W wydarzeniu uczestniczyli również: poseł Urszula Rusecka, poseł Filip Kaczyński, senator Wiktor Durlak i wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec.

– W aktualnej sytuacji Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych jest niesłychanie ważny, bo będzie pomagał osobom starszym w powrocie do aktywnego życia po epidemii koronawirusa. W tym roku na ASOS przeznaczyliśmy 40 mln zł. Województwo małopolskie jest jednym z liderów realizacji programu ASOS. Szacujemy, że w tegorocznej edycji, w ramach 35 projektów skorzysta blisko 85 tys. osób – mówił wiceminister Stanisław Szwed.


– Przekazujemy dziś z Panem Ministrem i Parlamentarzystami kolejne dobre wiadomości dla Małopolski. Rozstrzygnięcie konkursu w ramach programu ASOS dowodzi, jak ważna i jak potrzebna jest skuteczna polityka senioralna. Gratuluję beneficjentom programu, którzy dziś otrzymują potwierdzenie dofinansowania realizowanych przez siebie zadań, a nade wszystko dziękuję za to, co robią dla seniorów – mówił wicewojewoda Zbigniew Starzec.

Rządowy Program na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, znany pod nazwa ASOS jest jednym z ważnych działań z zakresu polityki senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wspierającym przede wszystkim aktywność osób starszych.

Celem tego Programu, skierowanego do organizacji pozarządowych jest podnoszenie jakości życia seniorów poprzez umożliwienie Im pozostawania jak najdłużej samodzielnymi, i aktywnymi.

Dzięki dofinansowaniu przez rząd najciekawszych i bardzo potrzebnych inicjatyw powstaje oferta różnego rodzaju zajęć edukacyjnych, artystycznych, sportowych, warsztatów nauki potrzebnych umiejętności w tym cyfrowych, dokonuje się integracja międzypokoleniowa, zwiększa się uczestnictwo osób starszych w życiu lokalnej społeczności.

W działaniach resortu rodziny przywiązujemy dużą wagę do stworzenia osobom starszym warunków do aktywnego, ciekawego i satysfakcjonującego życia po zakończeniu aktywności zawodowej, tak by nie czuły się One wykluczone.

W tegorocznej edycji Programu ASOS rozdysponowaliśmy w skali całego kraju blisko 38 mln na ponad 300 projektów.

W okresie od 2015 do 2019 r. na terenie woj. małopolskiego zrealizowano kilkaset (283) projektów, na ponad 27 mln. Finansowane ze środków ASOS projekty objęły swoimi działaniami prawie 312 tys. osób starszych, wśród nich 3000 osób z niepełnosprawnością.

W 2020 r. z terenu woj. małopolskiego wsparcie finansowe w ramach programu ASOS otrzymało 35 projektów na kwotę ponad 4,2 mln.

Wymienione projekty obejmują swoimi działaniami prawie 85 tys. osób starszych, w tym prawie 1000 osób z niepełnosprawnością w starszym wieku.


Co oznacza, że osoby starsze będą uczestniczyć już w najbliższym czasie w zajęciach kulturalnych np. rękodzieło, haft ręczny, szydełkowanie, zajęcia z malarstwa, florystyki, ale także śpiewanie, zajęcia teatralne i literackie.

Przewidziano również zajęcia sportowe np. nordic walking, gimnastyka, basen, aquaerobik, pilates, samoobrona, joga, taj-chi.

Będą także realizowane działania promujące aktywność społeczną osób starszych, wolontariat, aktywność obywatelską a także inicjatywy, w ramach których świadczone będą na rzecz seniorów usługi asystenckie i opiekuńcze  (m.in. pomoc w czynnościach domowych i osobistych, wspólne wyjścia do lekarza, po zakupy, udział w atrakcjach kulturalnych, wspólne spotkania i rozmowy, asysta opiekuna), usługi pielęgnacyjne i opiekuńcze, poradnictwo psychologiczne i społeczne.

Wszystkie planowane działania służą poprawie jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność fizyczną i umysłową.

Podejmowane działania pozwolą seniorom zmienić swoje dotychczasowe życie, nadać mu sens, a tym samym zmienić społeczny wizerunek seniora w kierunku osoby aktywnej i realizującej się. Pobudzona aktywność pozwoli zaspokoić potrzebę nawiązywania i podtrzymywania nowych kontaktów, poznawania nowych ludzi, na nowo zagospodarowania czasu wolnego. Przyczyniaj się do przeciwdziałania marginalizacji seniorów w sferze społecznej, wpływają na kreowanie pozytywnego wizerunku osoby starszej, przełamują stereotypy dotyczące starości funkcjonujące nie tylko wśród młodszego pokolenia, lecz również wśród samych seniorów.

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed przekazał dziś również promesę dla gminy Kalwaria Zebrzydowska na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na 30 miejsc.

Projekty dofinansowane w ramach programu ASOS w 2020 r. z województwa małopolskiego

Źródło: m.in. MRPiPS

20200622 proemsy ASOS 20200622 proemsy ASOS 20200622 proemsy ASOS 20200622 proemsy ASOS 20200622 proemsy ASOS 20200622 proemsy ASOS 20200622 proemsy ASOS 20200622 proemsy ASOS ASOS Małopolska 2020ASOS Małopolska 2016-2019
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj