Zielone światło dla kolejnego odcinka „zakopianki”
2020-06-25

Ma 174 strony i trzeba w związku z nią złożyć około 5 tys. podpisów – decyzja „zrid” dla odcinka zakopianki od Rdzawki do Nowego Targu, bo o niej mowa, dziś stała się faktem.

Wydana przez Wojewodę Małopolskiego decyzja to zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, czyli tak naprawdę podstawa do rozpoczęcia budowy danej drogi. Ponieważ decyzji tej nadaliśmy rygor natychmiastowej wykonalności, roboty budowlane mogą się zaczynać się już dzisiaj.


– Dziękuję wszystkim, którzy byli zaangażowani w przygotowanie tej decyzji, w tym – inwestorowi: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie za niezwykle sprawną i konstruktywną współpracę. Ten 16-kilometrowy odcinek „zakopianki” to kolejna strategiczna dla Małopolski inwestycja – bardzo wyczekiwana przez mieszkańców i turystów. Mamy dobry czas dla małopolskiej infrastruktury drogowej i kolejowej – podkreśla wojewoda Piotr Ćwik.

Wniosek o „zrid” na budowę odcinka drogi krajowej nr 47, klasy GP, w nowym przebiegu, relacji Rabka-Zdrój – Zakopane na odcinku Rdzawka – Nowy Targ od km 5+009 do km 21+104 został złożony 24 września 2019 r. przez pełnomocnika reprezentującego inwestora – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Procedura wydania „zridu” jest dość złożona. Przed wszczęciem postępowania następuje ocena formalna wniosku (jego kompletności). Jeśli stwierdzimy braki, inwestor musi je uzupełnić. Dopiero wtedy można wszcząć postępowanie. Po wszczęciu prowadzona jest ocena merytoryczna projektu, z którą również może wiązać się konieczność skorygowania dokumentacji. Częścią procedury jest także ponowna ocena oddziaływania inwestycji na środowisko prowadzona przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Postępowanie zamyka wydanie przez wojewodę „zridu”.
 
Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na terenie województwa małopolskiego, w powiecie nowotarskim, w gminie Rabka-Zdrój, w miejscowości Rdzawka, w gminie Raba Wyżna w miejscowości Sieniawa, gminie Nowy Targ w miejscowościach Klikuszowa i Lasek oraz w mieście Nowy Targ.
 
Zakres tej inwestycji obejmuje budowę nowego przebiegu drogi krajowej nr 47 o długości 16,095 km jako dwujezdniowej, dwupasowej, dwukierunkowej, o szerokości 22,0 m, w tym 2 razy po 2 pasy ruchu o szerokości 3,5 m oraz pas dzielący 5,0 m.
 
Na inwestycję składa się między innymi:
•    budowa 4 węzłów drogowych:     
       - węzła „Obidowa” w km 9+798,00 drogi krajowej nr 47,
       - węzła „Klikuszowa” w km 14+081,00 drogi krajowej nr 47,
       - węzła „Nowy Targ Zachód” w km 18+865,00 drogi krajowej nr 47,
       - węzła „Nowy Targ Południe” w km 20+241,00 drogi krajowej nr 47,
•    budowa, rozbudowa i rozbiórka innych dróg publicznych,
•    budowa nowych skrzyżowań oraz przebudowa istniejących,
•    budowa dodatkowych jezdni, w celu obsługi terenu przyległego do pasa drogowego i zapewnienia dostępu do drogi publicznej,
•    budowa wielu obiektów inżynierskich: wiaduktów drogowych, przejść dla zwierząt, mostów, przepustów,
•    budowa ekranów odbijających, pochłaniających, przeciwolśnieniowych,
•    budowa i rozbiórka zjazdów indywidualnych oraz publicznych,
•    przebudowa koryta rzeki Raba,
•    budowa wjazdów awaryjnych,
•    budowa chodników i ścieżek rowerowych,
•    budowa odwodnienia drogowego wraz z budową zbiorników powierzchniowych i podziemnych,
•    budowa kanału technologicznego,
•    budowa, przebudowa i rozbiórka sieci uzbrojenia terenu,
•    budowa i rozbiórka obiektów tymczasowych,
•    rozbiórka istniejących obiektów nieprzewidzianych do dalszego użytkowania, tj.: istniejących obiektów inżynierskich, budynków mieszkalnych, budynków gospodarczych przemysłowych i magazynowych, ogrodzeń, istniejących nawierzchni dróg itd.,
•    wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.

20200624 Podpisanie ZRID Rdzawka - Nowy Targ 20200624 Podpisanie ZRID Rdzawka - Nowy Targ 20200624 Podpisanie ZRID Rdzawka - Nowy Targ 20200624 Podpisanie ZRID Rdzawka - Nowy Targ 20200624 Podpisanie ZRID Rdzawka - Nowy Targ 20200624 Podpisanie ZRID Rdzawka - Nowy Targ 20200624 Podpisanie ZRID Rdzawka - Nowy Targ 20200624 Podpisanie ZRID Rdzawka - Nowy Targ 20200624 Podpisanie ZRID Rdzawka - Nowy Targ
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj