Są kolejne wyroki WSA w sprawie uchwał kierunkowych Rady Miasta Krakowa
2020-06-26

Wczoraj przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie odbyły się kolejne rozprawy dotyczące uchwał kierunkowych Rady Miasta Krakowa. WSA podzielił stanowisko Wojewody Małopolskiego wyrażane w rozstrzygnięciach nadzorczych i oddalił skargi Rady Miasta Krakowa.

Tym razem ocena WSA dotyczyła: 

- uchwały nr XXXIII/863/20 Rady Miasta Krakowa z 8 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia dla Prezydenta Miasta Krakowa kierunków działania dotyczących wprowadzenia czasowego zakazu wjeżdżania do miasta Krakowa, na ulicach znajdujących się na obszarze Dzielnicy IV Prądnik Biały, samochodów ciężarowych o masie całkowitej większej niż 12 ton;

- uchwały nr XXV/561/19 Rady Miasta Krakowa z 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie utworzenia parku przy ul. Fabrycznej.

W ubiegłym tygodniu odbyła się również rozprawa dotycząca uchwały: uchwały Nr XXXIII/861/20 Rady Miasta Krakowa z 8 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa mających na celu opracowanie programu budowy tzw. przydrożnych ogrodów deszczowych na terenie miasta Krakowa. 

W ustnych uzasadnieniach wyroków Sąd wskazał, że Rada Miasta Krakowa przekroczyła swoje uprawnienia, wydając Prezydentowi Miasta Krakowa w tychże uchwałach kierunkowych wiążące polecenia i obligując go do konkretnych działań.   

Jednocześnie przypominamy, że – jak już kiedyś wyjaśnialiśmy (http://muw.pl/PressArticlePage.aspx?id=11736) – aby powstał konkretny park miejski, nie jest potrzebna uchwała kierunkowa. Jeśli Prezydent Miasta Krakowa uzna, że budżet miejski dysponuje środkami, a dane rozwiązanie jest możliwe ze względów formalnych – po prostu może je wdrożyć. Nie mają na to wpływu również ewentualne rozstrzygnięcia nadzorcze.

Poniżej rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Małopolskiego, które dotyczyły wymienionych uchwał.

Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj