Kolejna skarga Rady Miasta Krakowa oddalona przez WSA
2020-07-23

Przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie wczoraj odbyła się kolejna rozprawa dotycząca skargi Rady Miasta Krakowa na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego dotyczące uchwały kierunkowej. Także ta skarga została przez WSA oddalona. Tym samym ponownie WSA podzielił stanowisko Wojewody Małopolskiego w zakresie oceny takich uchwał.

Wczorajsze posiedzenie WSA poświęcone było uchwale Rady Miasta Krakowa Nr XXV/576/19 z 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. rozwoju sportu amatorskiego i zawodowego w Krakowie „Kraków Miastem Sportu”.

W rozstrzygnięciu nadzorczym z 31 października 2019 roku Wojewoda Małopolski stwierdził nieważność tej uchwały. Uznaliśmy, że Rada Miasta Krakowa przekroczyła swoje uprawnienia, wydając Prezydentowi Miasta Krakowa w tejże uchwale wiążące polecenia i obligując go do konkretnych działań. Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił tę argumentację.

Jest to już dziesiąte stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, w którym skarga Rada Miasta zostaje odrzucona, a Sąd przychyla się do oceny uchwał kierunkowych prezentowanej przez Wojewodę Małopolskiego. O ostatnich rozprawach przed WSA pisaliśmy tutaj: http://muw.pl/PressArticlePage.aspx?id=12383

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego dotyczące uchwały nr XXV/576/19 Rady Miasta Krakowa

Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj